J - L

Kogeneracja

Równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego.

Kran

Rodzaj zaworu, który umożliwia wolny wypływ wody z instalacji odbiorczej (wewnętrznej). Często stanowi część baterii kranów, pozwalającej na regulację przepływu wody z różnych instalacji (np. bateria dwóch kranów łącząca strumień z instalacji wody ciepłej i zimnej).

Krzywa grzewcza

Funkcja określająca zależności  pomiędzy temperaturą zewnętrzną a temperaturą zasilania instalacji odbiorczej . Standardowa krzywa grzewcza wynosi 90/70°C. Oznacza to, że przy temperaturze zewnętrznej -18 lub -20oC °C, temperatura zasilania instalacji odbiorczej powinna wynosić 90oC

Licznik ciepła (ciepłomierz)

Przyrząd pomiarowy przeznaczony do mierzenia ilości przepływającej energii cieplnej. Jego wskazanie jest podstawą do rozliczeń pomiędzy dostawcą a odbiorcą tej energii. Jednostką miary energii cieplnej w układzie SI jest dżul równy 1wat* 1sekunda (watosekunda), natomiast powszechnie używaną jednostką miary tej energii jest gigadżul [GJ]. Licznik ciepła mierzy prędkość przepływającego nośnika ciepła oraz temperatury nośnika ciepła w rurociągu zasilającym i powrotnym. Licznik ciepła dokonuje przeliczenia zmierzonych wartości na zużytą energię.  

Lokalne źródło ciepła

Źródło ciepła bezpośrednio zasilającą instalację odbiorczą wyłącznie w tym obiekcie (patrz: Źródła ciepła).

04/07/2014