Korzyści dla Klientów

​Węzły cieplne, jak każde urządzenie, wymagają okresowych przeglądów w celu zapewnienia ich niezawodnej pracy w kolejnym sezonie grzewczym. Niezawodna praca urządzeń węzła cieplnego jest istotna z uwagi na zapewnienie odpowiedniego komfortu cieplnego użytkowanego obiektu.

1. ciągłość dostawy-sprawny węzeł oznacza ciągłą dostawę ciepła w sezonie grzewczym.

2. bezpieczeństwo- w pełni sprawny węzeł cieplny jest ważny również ze względów bezpieczeństwa. Praca urządzeń ciepłowniczych związana jest z takimi czynnikami jak wysoka temperatura i ciśnienie nośnika ciepła. Niektóre urządzenia węzła cieplnego (pompy, automatyka) są zasilane również prądem elektrycznym.

Przepisy prawa energetycznego dopuszczają możliwość wstrzymania dostarczania ciepła jeżeli w wyniku prowadzonej kontroli stwierdzone zostanie, że instalacja znajdująca się u odbiorcy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia, zdrowia albo środowiska.

08/08/2014