Dowiedz się więcej

Jak to dziala w praktyce:

Przeanalizowaliśmy 20 budynków, które wykorzystywały automatyczną regulację rozpoczęcia i zakończenia ogrzewania w zależności od ustalonej wartości temperatury progowej. Analiza obejmowała okres od 1 maja do 18 czerwca 2013, kiedy do tych budynków dostarczono dodatkowe ilości ciepła.

Koszt ogrzania jednego metra kwadratowego wyniósł w całym tym okresie od 10 do 90 groszy. Przy mieszkaniu o powierzchni 50m2 dodatkowy koszt dostarczonego ciepła wyniósł od 5 do 45 złotych.

Przypuścimy, że stawka miesięcznej zaliczki na pokrycie kosztów c.o. płaconej przez cały rok wynosi 2,50zł/m2. W tym przypadku koszt dodatkowo dostarczonego ciepła odpowiada wzrostowi całkowitych kosztów ogrzewania o 0,3 do 3%*

Dlaczego występuje tak duża rozbieżność i od czego jest uzależniona skala wzrostu?

Okazuje się że od dwóch czynników:

1. wielkości ustawionej temperatury progowej – dla okresu letniego
2. określenia daty zmiany okresu zimowego na letni

*Wyższy wzrost kosztów - 3% - dotyczyły budynków, w których temperatura progowa dla okresu zimowego wynosiła +16oC, a data zmiany okresu z zimowego na letni została ustalona przez odbiorcę na 1 czerwca. 
 
baner_www_niebieski.png


20/08/2015