Korzyści dla Klientów

Komfort w Standardzie to usługa prosta i wygodna.  Można z niej skorzystać całą dobę, 365 dni w roku. Zapewnia optymalną temperaturę pomieszczeń o każdej porze, podnosząc komfort życia.

Ma ona dobry wpływ na stan techniczny budynku. Zapobieganie wychłodzeniu, zawilgoceniu i zagrzybieniu obiektu.
Jest przy tym w pełni bezpieczna. Wyeliminowanie dodatkowych źródeł ogrzewania minimalizuje zagrożenia pożarem.

Dostępność: całą dobę, 365 dni w roku.

Komfort: optymalna temperatura pomieszczeń o każdej porze.

Dbałość o stan techniczny budynku:
zapobieganie wychłodzeniu, zawilgoceniu i zagrzybieniu obiektu.

Konkurencyjność cenowa:
wyeliminowanie dodatkowych kosztów zawiązanych z dogrzewaniem mieszkań.

Bezpieczeństwo: wyeliminowanie zagrożenia pożarem związanego z korzystaniem, w celu dogrzewania mieszkań,
z dodatkowych urządzeń gazowych lub elektrycznych.

baner_www_niebieski.png

 

 

20/08/2015