Co to jest?

Komfort w standardzie to usługa Fortum, która polega na uruchomieniu opcji automatycznego rozpoczęcia i zakończenia ogrzewania. Mówiąc najprościej w domu mamy ciepło wtedy gdy na dworze jest zimno a gdy temperatura zewnętrzna się zwiększa, ogrzewanie zostaje wyłączone.

Usługa wykorzystuje jedną z funkcjonalności nowoczesnej automatyki pogodowej –  możliwość samoistnego wyłączania i włączania dostarczania ciepła w zależności od zaistnienia określonej temperatury zewnętrznej nazywanej temperaturą progową.

Automatyka pogodowa to zespół urządzeń, których zadaniem jest monitorowanie warunków pogodowych, uruchamianie i sterowanie dostawą ciepła. Dzięki temu do instalacji centralnego ogrzewania dostarczana jest zawsze tylko niezbędna ilość́ ciepła. W cieplejsze dni, gdy temperatura jest wyższa od zaprogramowanej, system odcina dostawę̨ ciepła. Gdy temperatura spada poniżej ustalonego poziomu, ciepło ponownie jest dostarczane.

Temperatura progowa jest to wartość temperatury zewnętrznej, przy jakiej układ automatyki rozpoczyna samoczynnie podawanie ciepła do budynku. Odbiorca sam określa przy jakiej temperaturze progowej automatyka uruchomi lub wyłączy ogrzewanie.
Odbiorca, może ustalić dwie różne wartości temperatur progowych: inną dla okresu letniego oraz inną dla okresu zimowego. Zmiana zaprogramowanych wartości temperatur progowych z letniej na zimową i odwrotnie następuje automatycznie w ustalonym wspólnie z odbiorcą dniu.

baner_www_niebieski.png
 

Do pobrania:

Automatyka pogodowa - informacje i porady:


Poradnik Komfort w standardzie.pdf

 

07/03/2017