Raport zużycia ciepła dla domów jednorodzinnych

​​web_01.jpg

 

 
button2.png 

 

button1.png 
web_02.png
 • Pytanie 1: Po co przygotowaliśmy raport zużycia ciepła ?

  Ocieplenie klimatu staje się faktem. Każda zaoszczędzona jednostka ciepła, to mniej spalonego paliwa, a co za tym idzie mniejsza emisja dwutlenku węgla. Nie możemy zapomnieć, że to również mniejsze rachunki za ciepło i energię elektryczną. 

  Tworząc Raport chcieliśmy zwrócić Państwa uwagę na poziom zużycia ciepła w waszych domach. Co ważniejsze, poprzez porównanie z innymi budynkami pokazać, że zapotrzebowanie to może często być znacznie mniejsze. 

 • Pytanie 2: W jaki sposób przygotowaliśmy raport ?

  Raport Zużycia Ciepła w roku 2015 powstał w oparciu o dane zgromadzone przez nas w ciągu ostatnich lat. Jeśli nie otrzymali Państwo od nas do tej pory Raportu może to oznaczać, że nie dysponujemy niektórymi danymi potrzebnymi do jego sporządzenia. Wypełniając FORMULARZ​ i podając niezbędne dane, Raport zużycia otrzymają Państwo na skrzynkę e-mail. 

  Skąd czerpaliśmy informacje dotyczące zużycia.
  Informacje dotyczące zużycia ciepła pochodzą z zainstalowanych na węzłach cieplnych liczników ciepła. Tym samym podana wartość odnosi się tylko i wyłącznie do ciepła zakupionego z sieci cieplnej Fortum.

  Co jeśli dom dogrzewany jest również z innych źródeł?
  Jeżeli do ogrzewania domu używane są również inne źródła ciepła (np. kocioł na paliwo stałe lub kominek) to w celu uzyskania dokładnej informacji o zapotrzebowaniu na ciepło do podanej przez nas wartości należy dodać ilość ciepła pozyskaną z dodatkowych źródeł.

  Wpływ temperatury zewnętrznej na wyniki Raportu
  Temperatury zewnętrzne uwzględniane są dla okresu grzewczego obejmującego w każdym roku miesiące: od stycznia do kwietnia oraz od października do grudnia. Przygotowując Raport zakładaliśmy, że w pozostałych miesiącach ewentualny pobór ciepła jest związany wyłącznie z przygotowaniem ciepłej wody użytkowej. 

  Uśrednione dane, które umieściliśmy w Raporcie
  Dane dotyczące średnich wartości zużycia zostały opracowane na podstawie analizy zużycia ciepła w budynkach z Wrocławia, Częstochowy oraz Płocka dla których:

  • Posiadaliśmy dane dotyczące powierzchni ogrzewanej budynków
  • ​Roczny wskaźnik zużycia ciepła był większy od 0,23 GJ/m2 

 • Pytanie 3: Na co zwrócić uwagę czytając raport ?

  Prosimy o sprawdzenie poprawności informacji o powierzchni ogrzewanej budynku. Informacja ta w znaczący sposób wpływa na rezultaty Raportu.

  Jeżeli informacje o powierzchni budynku znacząco różnią się od rzeczywistych prosimy o wypełnienie FORMULARZA​.

  Po skorygowaniu danych Raport zostanie przesłany do Państwa ponownie, w formie elektronicznej.

  W każdym Raporcie zamieściliśmy również wnioski płynące z analizy (w sekcji „co to oznacza?”), będące próbą scharakteryzowania Państwa domów pod kątem wartości zużycia ciepła przypadającego na metr kwadratowy.

  Poniżej przedstawiamy charakterystyki budynków znajdujące się w przedziałach:

  0 - 0,11 GJ/m2

  Roczne zużycie na poziomie 0,11 GJ/m2 charakteryzuje budynki określane w literaturze jako pasywne tzn. takie, które do celów grzewczych praktycznie nie wykorzystują ciepła z zewnątrz. Zużycie poniżej wartości 0,11 GJ.m2 może wskazywać zarówno na wyjątkowo efektywną izolację termiczną budynku i bardzo rozsądne (ekonomiczne) korzystanie z ogrzewania, jak również może oznaczać, że ciepło sieciowe nie jest jedynym źródłem ciepła dla takiego budynku. Innym powodem dla tak niskiego zużycia może być fakt rozpoczęcia eksploatacji budynku w trakcie roku. Przy tak niskim wskaźniku zużycia ciepła sieciowego i korzystaniu z innych źródeł ciepła należy przeanalizować celowość dalszego korzystania z ciepła sieciowego. Utrzymywanie systemu ciepłowniczego w gotowości do rozpoczęcia podawania ciepła do takich budynków wiąże się z dodatkowym obciążeniem dla środowiska naturalnego, nie mówiąc o konieczności ponoszenia przez klienta opłaty stałej.

  0,11 – 0,23 GJ/m2

  Roczne zużycie ciepła w przedziale pomiędzy 0,11 a 0,23 GJ/m2 (przy założeniu, że jedynym źródłem ciepła jest to od Fortum) oznacza, że budynek mieści się w przedziale pomiędzy tzw. budynkiem  pasywnym (praktycznie nie potrzebującym ciepła na cele ogrzewania) a budynkiem określanym w literaturze jako energooszczędny. Jeżeli nasze dane dotyczące powierzchni ogrzewanej są prawidłowe i panuje w nim komfort cieplny zgodny z Państwa oczekiwaniem, to należy uznać, że budynek jest ogrzewany w sposób energetycznie efektywny. Gratulujemy!

  0,23 GJ/m2 – średnie zużycie w Twoim miescie

  Zużycie ciepła mieszczące się w pomiędzy 0,23 GJ/m2 (czyli tzw. budynkiem energooszczędnym), a budynkiem o średnim zużyciu) może wskazywać, że obiekt poddany został modernizacji. Podobny efekt mogła także przynieść racjonalizacja korzystania z ciepła np.: zmniejszenie temperatury panującej w budynku, ograniczenie ogrzewania nieużytkowanych pomieszczeń. Ponadto na ograniczenie poboru ciepła z sieci wpłynąć mogło wspomaganie ogrzewania dodatkowym/alternatywnym źródłem (np.: kominkiem). Pójście o krok dalej, a więc ograniczenie całkowitego zużycia ciepła poniżej wielkości 0,23 GJ/m2 (budynek energooszczędny)  wymaga znacznych nakładów finansowych na termomodernizację. Tego rodzaju działania rozpocząć warto od weryfikacji stanu izolacji termicznej z użyciem kamery termowizyjnej, albo przeprowadzając audyt energetyczny. Koszt audytu to wydatek 1-2 tys. złotych, jednak pomoże on zaplanować racjonalne i efektywne działania.

  Średnie zużycie w Twoim mieście  - 2,5 GJ/m2

  Zużycie ciepła w budynku jest wyższe od przeciętnego i przeszło dwukrotnie wyższe od standardu tzw. budynku energooszczędnego. Tak wysokie zużycie ciepła – a więc i koszty ogrzewania, powinny skłaniać do rozważenia przeprowadzenia termomodernizacji budynku. Wstępnym krokiem, poprzedzającym  podjęcie tej decyzji powinno być wykonanie badania termowizyjnego, które pozwoli ocenić jakość izolacji ścian. Warto również zlecić wykonanie audytu energetycznego, który pomoże optymalnie zaplanować inwestycję.


 • Pytanie 4: Czy Twoje zużycie ciepła jest duże czy małe ?

  Czy zużycie w wielkości 100 GJ rocznie to dużo czy mało? Nie wiemy jeżeli nie mamy możliwości porównania z innymi budynkami. Ale jak porównać zużycie ciepła w budynku o powierzchni 250 m2 do zużycia w budynku o powierzchni 110m2?

  W przesłanym Raporcie znajdziecie Państwo właśnie takie porównanie, w którym zestawiamy zużycie Państwa budynku z innymi budynkami na terenie Państwa miasta.

  Aby dokonać tego porównania przeliczyliśmy zużycia ciepła wszystkich budynków uwzględniając ich powierzchnię. Otrzymany w ten sposób wskaźnik rocznego jednostkowego zużycia ciepła w GJ/m2. Dzięki temu możemy w wiarygodny sposób porównać zużycie w budynkach o różnej powierzchni ogrzewanej.

  Oczywiście pamiętamy, że mniejszy budynek potrzebuje jednostkowo nieco więcej ciepła niż większy (z uwagi na warunki konstrukcyjne) ale teraz już możemy dokonać porównania. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani od czego jeszcze zależy zużycie ciepła i jak można to sprawdzić zapraszamy do sekcji: Jakie czynniki wpływają jeszcze na zużycie ciepła?

 • Pytanie 5: Od czego zależy ilość pobranego ciepła ?

  Warunki atmosferyczne
  Jednym z głównych czynników wpływających na zużycie ciepła są warunki atmosferyczne panujące w trakcie sezonu grzewczego.

  Okres zimowy w roku 2015 był podobny do tego z roku 2014. Różnił się znacznie od średniej wieloletniej. Na przykład w roku 2015 dla Wrocławia średnia temperatura zewnętrzna w okresie styczeń – kwiecień i październik – grudzień wyniosła 6,1oC i była wyższa o 2 oC od tych z lat 2012 i 2013. Okres zimowy w roku 2014 był jeszcze cieplejszy ponieważ średnia temperatura tego okresu wynosiła dla Wrocławia +6,6oC.

  Podobnie w Płocku dla lat 2012 i 2013 średnia temperatura to +2,6oC podczas gdy w roku 2014 wynosiła +4,3oC a w roku 2015 +4,7oC . Również dla Częstochowy lata 2014 i 2015 były zdecydowanie cieplejsze od tych poprzednich, i tak dla roku 2013 średnia temperatura okresu zimowego wynosiła +3,0 oC  natomiast w roku 2014 było to +5,4 oC a dla 2015 -4,7oC.

  Czy 2,0 oC to dużo czy mało?
  Szacujemy, że dla różnicy w temperaturach zewnętrznych wynoszących 2,0 oC, zużycie ciepła na cele grzewcze powinno być mniejsze o ok. 10%. Oznacza to, że ilość ciepła pobrana w roku 2015 powinna być mniejsza o około 10% od ilości ciepła z lat 2013 czy też 2012.

  Jeśli nie dostrzegają Państwo zmniejszonego zużycia ciepła w porównaniu do lat 2012/2013 warto zbadać przyczynę tego faktu. 

  Nasłonecznienie
  Duży wpływ na pobór ciepła, obok temperatury zewnętrznej, ma również nasłonecznienie. Na przykład zima w roku 2014 charakteryzowała się dużą ilością dni słonecznych. Powinno to mieć istotny wpływ na obniżenie zużycia ciepła.

  Użytkownie
  Jeśli w ciągu ostatnich 2 lat wykonaliśmy pewną pracę związaną z obniżeniem zużycia ciepła lub np. zmieniliśmy sposób, w jaki korzystamy z ogrzewania, to stworzony przez nas Raport powinien pomóc  ocenić skuteczność przeprowadzonych działań. 

   

 • Pytanie 6: Jakie czynniki wpływają jeszcze na zużycie ciepła?

  Izolacja termiczna budynku. 
  Współczesne wymagania w zakresie jakości izolacji termicznej budynku są niemal 5 krotnie zaostrzone w stosunku do tych z przed 40 lat. W praktyce oznacza to, że budynki nie modernizowane mogą zużywać ponad 5 razy ciepła więcej (a ich właściciele płacić większe rachunki) niż budynki o zmodernizowanej izolacji termicznej. 

  Oceny stanu izolacji termicznej możemy dokonać wykorzystując badania termowizyjne, które pozwalają na zarejestrowanie i zobrazowanie promieniowania cieplnego badanego budynku. Dzięki badaniom termowizyjnym możemy zaobserwować to czego nie widać gołym okiem – miejsca, w których w sposób nadmierny tracimy ciepło.

  termo_2.png

  Termogram (zdjęcie z kamery termowizyjnej) pokazuje dwa sąsiadujące ze sobą budynki, z których jeden został ocieplony warstwą styropianu. Możemy zaobserwować, że ściana frontowa budynku nieocieplonego – tego z lewej strony – ma znacznie jaśniejszą barwę co oznacza wyższą temperaturę niż ściana frontowa budynku ocieplonego – tego z prawej strony. Różnica w temperaturze sięga 4,5 do 5°C. Taka różnica oznacza zdecydowanie większe zużycie ciepła w budynku nieocieplonym. 

  Mostki termiczne

  Na zwiększenie zużycia duży wpływ mają również tzw. mostki termiczne, czyli elementy konstrukcyjne budynku intensywnie przewodzące ciepło. 


  Typowym miejscem występowania mostków liniowych, które dają efekt „przemarzania” są płyty stropów balkonowych wyprowadzających ciepło na zewnątrz. Taki „przemarznięty” element konstrukcyjny, we wnętrzu budynku ma znacznie niższą temperaturę niż reszta ściany. To z tego powodu (niska temperatura) w tym miejscu będzie wykraplać się wilgoć obecna w naszym mieszkaniu. Wilgotna ściana jest natomiast doskonałym podłożem do rozwoju zarodników pleśni i grzybów, wpływających na nasze zdrowie i samopoczucie.


  termo_3.png

  Ta jasna linia nad oknami to liniowy mostek termiczny spowodowany nieocieploną płytą balkonową. Wykonując prace mające na celu ocieplenie budynku nie należy zapominać o tych elementach.   

   


 • Pytanie 7: Czy przygotowanie ciepłej wody użytkowej wpływa na wielkości zużycia ?

  Tak. Liczniki ciepła nie rozróżniają poboru ciepła na centralne ogrzewanie (CO) i na przygotowanie ciepłej wody użytkowej (CWU).

  Zdecydowana większość klientów, dla których mogliśmy przygotować Raport korzysta z ciepła systemowego na oba wymienione sposoby. Natomiast normy zużycia ciepła dla budynku pasywnego i energooszczędnego, będące dla Państwa punktami odniesienia, zostały obliczone tak, aby uwzględniały pobór CWU.

  Cześć z Państwa może uważać, te informacje są zbyt mało szczegółowe, dlatego postaramy się częściej przekazywać Państwu przydatne materiały, głównie poprzez pocztę elektroniczną.

 • Pytanie 8: Jak zmniejszyć koszty ogrzewania ?

  Wbrew pozorom czasami nie wymaga to skomplikowanych działań, a zastosowanie kilku prostych rozwiązań i nawet niewielkie zmiany naszych zachowań i przyzwyczajeń mogą przynieść znaczące korzyści finansowe.

  Zanim rozpocznie się sezon grzewczy
  Przed rozpoczęciem sezonu grzewczego powinniśmy w miarę możliwości zadbać o właściwą izolację ścian, okien i drzwi. Kiedy rozpoczynają się chłodniejsze dni warto sprawdzić którędy do naszego mieszkania wpada zimne powietrze i na przykład na brzeg futryny okiennej nakleić specjalne uszczelki.

  Kolejnym istotnym krokiem jest zadbanie o stan instalacji grzewczej, poprzez odpowietrzenie kaloryferów.

  Nie zasłaniaj grzejników
  Zastawianie grzejników meblami czy zasłanianie ich ciężkimi firankami lub zasłonami powoduje, że ciepło nie rozchodzi się swobodnie po pomieszczeniach, ponieważ cyrkulacja powietrza jest zaburzona.

  Wietrz krótko ale intensywnie
  Kolejnym często spotykanym błędem jest długotrwałe otwieranie okien przy włączonych grzejnikach. Prawidłowo powinno się przykręcić kaloryfery na kilkanaście minut przed planowanym wietrzeniem, a sam proces musi być krótki, ale intensywny. 

  Zadbaj o optymalną temperaturę
  Osoby szukające oszczędności powinny również pamiętać żeby nadmiernie nie przegrzewać i nie wychładzać pomieszczeń. Optymalna temperatura jaka powinna w nich panować, nawet podczas dużych mrozów, wynosi 20 stopni Celsjusza.

  Bardzo często nie wiemy, że podniesienie temperatury w pomieszczeniach o 1 oC oznacza wzrost ilości zużywane ciepła o 5 - 7%. Jeżeli w naszym domu temperatura wynosi 23oC możemy zmniejszyć zużycie ciepła o 15% jeżeli obniżymy ją do poziomu 20oC. Jednak w pomieszczeniach takich łazienka, temperatura powinna wynosić 24oC i tam jej nie zmniejszajmy. 

  Nie ogrzewaj pomieszczeń, z których nie korzystasz
  Warto się zastanowić czy wszystkie pomieszczenia wymagają jednolitego poziomu ogrzewania, ponieważ w pomieszczeniach w których przebywamy rzadko lub wcale nie warto utrzymywać stałej wysokiej temperatury. Warto jednak pamiętać, że wewnątrz domu ciepło rozpływa się bardzo swobodnie - także poprzez ścianki wewnętrzne. Stąd optymalnym rozwiązaniem będzie obniżenie temperatury w pomieszczeniach użytkowanych mniej intensywnie o 2 -3 oC.

  Korzystaj rozsądnie z ciepłej wody
  Korzystanie z prysznica zamiast wypełnianie wanny gorącą wodą może oznaczać prawie trzykrotnie mniejsze zużycie wody ciepłej, a więc i ciepła zużywanego do jej przygotowania. Bardzo często zostawiamy także odkręcony kran w czasie szczotkowania zębów czy też golenia sią. Jeżeli aktualnie nie wykorzystujemy wody po prostu go zakręćmy.   

  Termomodernizacja
  Wbrew pozorom termomodernizacja nie ogranicza się jedynie do poprawy izolacji cieplnej budynków. To także szereg prac obejmujący analizę ekonomiczną efektywności ogrzewania, aż po całkowitą lub częściową modernizację węzła cieplnego, czy instalacji grzewczej.

  Przedsięwzięcie termomodernizacyjne to w ogólnym pojęciu działania mające na celu zmniejszenie zapotrzebowania budynku na energię cieplną. Działania obejmują zarówno poprawę izolacji cieplnej budynków, jak i poprawę rozwiązań technicznych i funkcjonowania systemów ogrzewania i wentylacji.

  Kiedy warto zastanowić się nad działaniami termomodernizacyjnymi?

  Jeśli ponosisz duże koszty związane z ogrzewaniem i przygotowaniem ciepłej wody użytkowej, (wskaźnik zużycia ciepła w przekazanym raporcie jest wysoki)

  Jeśli w przegrodach zewnętrznych Twojego domu (ścianach zewnętrznych, dachu lub stropodachu) nie ma co najmniej 12 cm izolacji cieplnej (styropianu, wełny mineralnej)

  Jeśli w Twoim domu jest przestarzały węzeł cieplny oraz przestarzała instalacja grzewcza

  Jeśli masz wyeksploatowane i nieszczelne okna

  Jeśli w okresie zimowym (sezonie grzewczym) mikroklimat i komfort cieplny w Twoim domu jest niewłaściwy (odczucie chłodu, wrażenia przeciągów, wilgoć i zła jakość powietrza),

  Jeśli na któreś z powyższych stwierdzeń odpowiedziałeś sobie „TAK” może to oznaczać, że powinieneś podjąć zdecydowane działania by wszystkie te niekorzystne zjawiska wyeliminować.

  Audyt energetyczny
  Pierwszym krokiem do realizacji termomodernizacji jest wykonanie audytu energetycznego. Audyt energetyczny bardzo precyzyjnie opisuje kilka sposobów modernizacji i dostarcza na ich temat wszelkich informacji ułatwiając podjęcie decyzji o wyborze ostatecznego wariantu do realizacji. Audyt wskazuje ponadto optymalny, czyli najkorzystniejszy dla określonych kryteriów zakres i sposób modernizacji.

  Osoba przeprowadzająca audyt powinna przejść odpowiednie szkolenia i posiadać doświadczenie w wykonywaniu tego typu opracowań. Listę takich osób można znaleźć na stronie Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, na www.zae.org.pl.

  Wykonanie audytu można poprzedzić wykonaniem badań termowizyjnych, które pomogą w ewentualnym etapowaniu prac. Musimy pamiętać, że koszt termomodernizacji może wynieść nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.​

Masz więcej pytań napisz do nas: marketing@fortum.com

Masz więcej pytań napisz do nas: marketing@fortum.com