Dowiedz się więcej

Jak wykonuje się badania termowizyjne?

Badania wykonuje się kamerą termowizyjną. Kamera rejestruje promieniowanie podczerwone emitowane przez wybrany przedmiot i zapisuje je jak aparat fotograficzny w postaci kolorowego zdjęcia zwanego termogramem.
Im temperatura powierzchni badanego obiektu jest wyższa tym siła promieniowania podczerwonego jest większa, a przypisana umownie na zdjęciu barwa koloru bardziej ciepła – jaśniejsza.

Warunki potrzebne do realizacji usługi:

1. różnica temperatur pomiędzy wnętrzem budynku, a otoczeniem powinna wynosić około 15 C
2. budynek powinien być ogrzewany minimum 4-5 dni przed wykonaniem pomiarów
3. powierzchnia budynku nie może być wilgotna od opadów atmosferycznych
4. okna powinny być zamknięte podczas badania i bezpośrednio przed nim
5. brak promieniowania słonecznego – badania najlepiej wykonywać wieczorem lub rano

 

11/12/2015