Bostadsrättsförening

Elkund

Här hittar ni allt om el; elpriser, elavtal och tjänster som vi erbjuder. Och ni vet väl att våra elkunder får 100% förnybart producerad el från våra svenska vattenkraftverk, om ni inte gör något annat val?

Läs mer

Energikontot

Energikontot är vår gratistjänst där du kan få en bra översikt över din bostadsrätts-förenings energikostnad och användning. Energikontot är öppet dygnet runt - allt för att du ska kunna sköta din bostadsrätts-förenings energiärenden när det passar dig bäst.

Läs mer

Energitjänster för fjärrkyla

Även för fjärrkylan har vi bra energitjänster. Exempelvis hjälp med hantering av ditt fjärrkylasystem, trimmning, utbildning, mätning och mycket annat.

Läs mer

Energitjänster för fjärrvärme

Fortum erbjuder en lång rad energitjänster till fjärrvärmen i Stockholm. Energitjänsterna gör det möjligt för dig att effektivisera din energianvändning, spara pengar och minska miljöpåverkan.

Läs mer

​Fjärrvärmepris

Fjärrvärme från Fortum ska alltid vara ert bästa alternativ på värmemarknaden, med ett över tiden stabilt och konkurrenskraftigt pris. Varje år gör vi en bedömning av hur värmemarknaden ser ut och prisjusterar därefter. Priset garanteras för hela nästkommande år.

Läs mer

​Energieffektivisering fjärrvärme

Effektiv energianvändning leder till direkta kostnadsfördelar samt minskad miljöpåverkan och resursförbrukning. Vi ger er tips på hur ni kan spara energi i er bostadsrättsförening och berättar om hur ni kan använda energi effektivare genom att lära känna er fjärrvärmecentral.

Läs mer

Utbildning om fjärrvärmecentral

Vi har tagit fram en webbaserad utbildning för dig som vill lära dig mer om hur en fjärrvärmecentral fungerar och hur du kan justera den för just din fastighet.

Till utbildningen

Kontakta oss

Kontakta våra duktiga kundservicemedarbetare. De hjälper er med allt som ni kan tänkas behöva hjälp med.

Till kundservice