Bostadsrättsförening

Många av Fortums kunder är bostadsrättsföreningar. Här har vi samlat information om de tjänster och erbjudanden vi har för bostadsrättsföreningar.

Fjärrvärmeprognos

Varje år i september får din förening en fjärrvärmprognos. Det är en prognos för nästkommande års uppvärmningskostnad, som baseras på tidigare års energianvändning. Fjärrvärmeprognosen är ett bra underlag till ert arbete med föreningens kommande årsbudget. Prognosen hittar du på din förenings Energikonto. Du kan också simulera vad kostnaderna blir vid val av alternativa abonnemangsformer eller vid förändrad energianvändning.

​Flytt

Vi hjälper dig med elen när du ska flytta. Ring oss på nummer 020 - 818 818, dygnet runt alla dagar, så hjälper vi dig med din flytt.

Energikontot - statistik över er bostadsrättsförenings energianvändning

Energikontot är vår gratistjänst där du kan få en bra översikt över din bostadsrättsförenings energikostnad och energianvändning. Energikonto är också ett bra verktyg för att lättare kunna planera, genomföra och följa upp energieffektivisering. Energikontot är öppet dygnet runt - allt för att du ska kunna sköta din bostadsrättsförenings energiärenden när det passar dig bäst. Har din förening inte ett Energikonto - öppna ett idag.

​Elavtal och elpriser

Vi anpassar våra avtalsformer till våra kunders krav och behov. Kontakta vår kundservice på telefonnummer 020-818 818 (gäller för frågor om el) för att diskutera vilket elavtal som kan passa din förening bäst.  

​Energieffektivisering fjärrvärme

Effektiv energianvändning leder till direkta kostnadsfördelar samt minskad miljöpåverkan och resursförbrukning. Vi ger er tips på hur ni kan spara energi i er bostadsrättsförening och berättar om hur ni kan använda energi effektivare genom att lära känna er fjärrvärmecentral.

​Fjärrvärmepris

Fjärrvärme från Fortum ska alltid vara ert bästa alternativ på värmemarknaden, med ett över tiden stabilt och konkurrenskraftigt pris. Sedan många år tillbaka prissätter Fortum fjärrvärmen utifrån uppvärmningsalternativen som finns på din lokala värmemarknad. Varje år gör vi en bedömning av hur värmemarknaden ser ut och prisjusterar därefter. Vi garanterar priset för hela nästa år oavsett hur värmemarknaden i övrigt utvecklas. Det kan vara tryggt att veta.

​Energitjänster

Fortum erbjuder en lång rad energitjänster till fjärrvärmen och fjärrkylan i Stockholm. Energitjänsterna gör det möjligt för dig att effektivisera din energianvändning och spara pengar och minska miljöpåverkan.

​Utbildning på fjärrvärmecentral

En fjärrvärmecentral kräver i regel väldigt lite skötsel rent tekniskt. Kanske för lite då den ofta glöms bort, men trots allt reglerar den en av fastighetens största kostnadsposter - uppvärmning. Vi har tagit fram en webbaserad utbildning för dig som vill lära dig mer om hur en fjärrvärmecentral fungerar och hur du kan justera den för just din fastighet.

​Kundservice

På våra kundservicesidor på fortum.se får du snabb hjälp och svar på aktuella frågor gällande el och fjärrvärme. Du kan även ladda ned blanketter och manualer här.

2016-02-09