Fortum Charge& Drive Grundtjänst

Med tjänsten får du en överblick av din ladd infrastruktur i realtid. En viktig funktion är distansdriften där man kan starta om, analysera, fel avhjälpa och uppdatera mjukvaran i laddarna. En annan viktig funktion är att ta fram överskådliga rapporter. Ytterligare en  funktion är att ge elbilsföraren information om ladd infrastrukturen.

I tjänsten igår:
 
• En egen portal för att se laddarnas status
• Automatisk publiceringsfunktion gentemot publika databaser för ladd infrastruktur
• Alarmfunktion som aviserar utvalda personer via email
• Statistikfunktioner för att se användning och betalningshistorik
• Laddarna publiceras i vår app som är tillgänglig för 40 000 slutkunder
• C&D hanterar kända mjukvaruuppdateringar
• Avancerad felsökning bl.a. för att identifiera felaktiga parametrar
• Parameterförändringar i ladd stationer. (Varje laddare har 100-tals parametrar som kan behöva justeras)
• Jämföra mjukvara och eventuellt uppdatera mjukvara
• Hantera accessrättigheter
• Justera priser
 
Vanliga åtgärder:
 
• Ta ut statistik på vilka laddare som laddar mest
• Avhjälpa fel på RFID eller hjälpa kunder som det inte fungerar för
• Titta på SMS-loggar för att se vad som har blivit fel
• Ta ut och sammanställa statistik över tid på förbrukning, antal ladd sessioner, snittid och betalningshistorik
• Hjälpa kunder att starta och stoppa laddning
• Starta om en laddare som trasslar

2017-09-05