screen.png

Vårt tjänsteerbjudande till dig

Fortum Charge & Drive systemlösning

Fortum Charge & Drive är en marknadsledande tjänst som anpassas efter beställarens och dennes kunders behov. Lösningen är framtidssäkrad, skalbar och under ständig utveckling för att ligga i framkant av marknadsutvecklingen.

Fortum Charge & Drive är det mest beprövade affärssystemet i Norden för att hantera laddinfrastruktur för elfordon med 40 000 slutkunder, 3 000 dagliga monetära transaktioner samt hanterar 4 000 kundtjänstsamtal per månad med trenden att genomsnittligt antal samtal per B2B-kund minskar. I Sverige har vi ett 30-tal B2B kunder vi jobbar med.

Genom systemets webbportal, som även kan levereras ”white label” med kundens grafiska profil, har samtliga användare tillgång till systemet utifrån olika upplägg och vyer efter behov och gjorda val för till exempel affärsansvariga, tekniker, controllers och kunder. Alla uppkopplade laddare blir även direkt synliga i Charge & Drives mobil-app med karta, statusinformation och möjlighet att hitta även de laddare som finns utanför Charge & Drive-nätverket (även som web-app)

Vårt system är oberoende av hårdvara eftersom vi arbetar med öppna standardiserade gränssnitt och därmed kan vi hela tiden använda de bästa modellerna från marknadens ledande aktörer.

Systemet stödjer rapportunderlag och statistik för ekonomisk redovisning och uppföljning av miljömål. Systemet stödjer också Hubject, den roaminglösning som idag som är mest omfattande och har flest laddpunkter anslutna i Europa. Värt att nämna är också att samtliga kunder på Charge & Drives plattform samt våra partners roamar friktionsfritt och utan kostnad mellan laddpunkter i hela Charge & Drive-nätverket. Vi utvecklar också löpande våra roaming-lösningar bl.a. genom att erbjuda kortdelning med t.ex. Elbilsföreningen i Norge där man på samma kort kan ladda på både våra stolpar och Grön Kontakts stolpar. Det är en kostnadseffektiv lösning som ger full flexibilitet för respektive operatör att tillhandahålla laddning på sina villkor. Därutöver undersöker vi möjligheter till att samarbeta med biltillverkare och andra roaming-partners utöver Hubject och utifrån våra B2B-kunders önskemål.
 
Våra tjänster
 
Vi erbjuder:
 
Back-end grundtjänst
Man har access till laddstationerna via back-end; för felsökning och analys.
 
Övervakning och fjärrstyrning via back-end
Felsökning och felavhjälpning på distans.
 
Karttjänst
Synliggör tjänsten i appen.
 
Identifiering via app eller RFID
Säkerställer att rätt användare har tillgång till laddaren.
 
Betaltjänst
Betalning via Charge & Drive, via SMS eller RFID. Val av flera prismodeller - per kW eller minut. Eller olika priser för olika användare.
 
Kundtjänst mot slutkunder
Telefonnummer till vår suveräna kundtjänst i Arbrå.
 
Årligt underhåll
Serviceavtal med årlig service.
 
Om du är intresserad av att veta mer, skicka gärna ett mail till vår marknadschef lillemor.eriksson@fortum.com
Vi berättar gärna mer!
 
 
 
 
 

 


 


 ​​

2017-10-03