Fast elpris

Priserna på elmarknaden styrs av efterfrågan och utbudet av el. Med ett avtal om fast elpris binder du företagets elpris under en tidsbestämd period. Vad som än händer på elmarknaden ändras inte priset.

Tryggt och stabilt

Med fast elpris vet ni vilket pris som ska användas när elkostnaden ska budgeteras. Du säkrar företagets elkostnader och slipper bekymra dig om elpriset de närmsta åren.

Flexibel leveransstart

Innebär att ni redan idag kan teckna avtal om leverans av el vid en tidpunkt inom den närmaste sexmånadersperioden. Tidpunkten bestämmer du själv. Det bästa är att priset avtalas den dag ni sluter avtalet, vilket gör att ni vet exakt vilket pris ni kommer att få betala när elen börjar levereras, även om marknadspriset har stigit.

Bytesgaranti

För att inte riskera att sitta fast i ett avtal som är tecknat vid ett mindre fördelaktigt prisläge erbjuder vi möjlighet att teckna bytesgaranti. Det innebär att det går att byta till ett nytt avtal om fast elpris om priserna skulle sjunka.

Kostnad för bytesgarantin är 31,20 kronor per månad exkl moms. När bytesgarantin utnyttjas tillkommer en avgift på 150 kr.

Bytesgarantin kan tecknas för en anläggning som har en årsanvändning på max 50.000 kWh. 

Teckna fast elpris till ditt företag!
  • Kontakta oss
  • Kontakta oss
  • Våra duktiga säljare räknar på elavtal, lämnar offerter och hjälper företaget till det mest lönsamma avtalet. Kontakta oss vardagar kl 8-17.

  • 020-818 818

2017-09-25