Vintersäkrat elpris

Med vintersäkrat elpris får ditt företag det bästa av två världar. Fast pris på vintern och rörligt på sommaren.

Fast och rörligt elpris

På vintern, när elkonsumtionen är som högst, går det rörliga priset ofta upp. Nu slipper ni följa med upp i topparna, men kan fortfarande ta del av dalarna under sommarhalvåret. Med ett vintersäkrat elavtal får ditt företag det bästa av två världar. Ett rörligt elpris från april till oktober, men ett fast och tryggt elpris från november till mars. Ni behöver inte själv byta fram och tillbaka. Det fasta priset bestäms på förhand och gäller varje vinter hela avtalsperioden, upp till tre år.

Bytesgaranti -  byt elavtal när elpriset sjunker

Om elpriset skulle sjunka efter att ni har tecknat elavtal, kan ni byta en gång under avtalsperioden och teckna ett nytt avtal hos oss till det lägre elpriset. Detta gör ni genom att välja vår bytesgaranti.

Flexibel leveransstart

Är priset på el bra idag? Boka nu - och bestäm leverans av elen upp till fyra månader senare.

Teckna elavtal med vintersäkrat elpris 

Vill ni teckna vintersäkrat elpris? Ring oss på 020-818 818.

 

2015-11-16