Miljöval

Vi tror på kraften i vattnet. Därför erbjuder vi nu alla våra kunder, nya som gamla, hushåll som företag, el med ursprungsgarantier från våra egna vattenkraftverk runt om i Sverige. Givetvis utan någon extra kostnad.

Vi säkerställer spårbarheten mellan kraftverkens produktion och våra kunders elanvändning med hjälp av ursprungsgarantier.

För kommande generationer

Det är viktigt för oss att driva utvecklingen mot en helt förnybar energiförsörjning. Att ge alla våra kunder el från 100 % vattenkraft är ytterligare ett steg i den riktningen. Vattenkraften är vår största och viktigaste förnybara energikälla. Den är flexibel till skillnad från sol och vind, eftersom vi kan lagra vattnet i dammar, som ett naturens eget batteri och öka och minska produktionen av el efter behov. Vattenkraften är därför en förutsättning för fortsatt utbyggnad av solkraft och vindkraft. På så sätt kan vi motverka globala hot mot klimat och miljö.

Vår vattenkraft är ursprungsmärkt

All vattenkraft som vi levererar har producerats med ursprungsgarantier. Det innebär att den volym vattenkraft vi säljer är knuten till ett eller flera specifika vattenkraftverk.

Ni får kraften från vattnet

När ni tecknar elavtal med oss får ni automatiskt el från våra vattenkraftverk. Ni kan till och med själva välja vilket vattenkraft som ska producera elen. Vi säkerställer spårbarheten mellan kraftverkens produktion och våra kunders elanvändning med hjälp av ursprungsgarantier.

Andra miljöval från Fortum

Ni kan givetvis göra andra miljöval hos oss.

El från vindkraft
Vindkraft är en förnybar energikälla som spelar en allt större roll för Sveriges energiförsörjning. Väljer ni el från vindkraft får ni el som producerats i nordiska vindkraftverk. Våra revisorer granskar löpande att elen kommer från vindkraft och att vi tillför lika mycket el som ni använder.

El från vattenkraft och vindkraft märkt med Bra Miljöval
Bra Miljöval är Naturskyddsföreningens märkning av förnybar el. Kriterierna är högt ställda och en utomstående revisor granskar årligen vår försäljning. Vår el som märkts med Bra Miljöval består till 95 % av vattenkraft och 5 % av vindkraft. Företag som väljer denna kombination får inte bara förnybar energi, de gör skillnad för den biologiska mångfalden kring våra vattendrag. För varje kilowattimme som vi säljer avsätts pengar till Fortums Nordiska Miljöfond, vars medel enbart får användas för att minska vattenkraftens påverkan på den lokala miljön. 

 

  • Kontakta oss
  • Kontakta oss
  • Våra duktiga säljare räknar på elavtal, lämnar offerter och hjälper företaget till det mest lönsamma avtalet. Kontakta oss vardagar kl 8-17.

  • 020-818 818

2015-11-18