Om elmarknaden

Elcertifikat

Systemet med elcertifikat infördes i Sverige med målet att öka den förnybara produktionen av el.

Om elcertifikat

Energiskatt

Energiskatten beror dels på vilken verksamhet kunden bedriver och dels var i landet elenergin används.

Om energiskatt

Fast eller rörligt elpris?

Fast eller rörligt elpris, vilket elavtal passar ditt företag bäst?

Våra elavtal och elpriser

Gör ett miljöval

Du som är elkund hos oss får el från vattenkraft. Du kan också göra andra miljöval.

Om vattenkraft