Koldioxidfri energi och miljömärkningar

​Vill du använda förnybar energi i din produktion/konsumtion eller vill du sälja din koldioxidfria energi till marknaden? Ursprungsgarantier/Guarantee of Origin (GO) är ett instrument som är definierat i Europeiska lagstiftningen, som spårar elektricitet från förnybara energikällor och ger information till elkunder om varifrån deras energi kommer ifrån. Vi är aktiva på denna marknad och kan erbjuda våra kunder energi från olika förnybara källor med olika etiketter.

Vi erbjuder följande miljöprodukter:

  • Ursprungsgarantier
  • Bra Miljöval
  • Ekoenergia
  • Elcertifikat
  • Utsläppsrätter

2016-04-11