Finansiell elhandel

​För företagskunder som är intresserade av att hantera sin riskexponering genom användning av finansiella kontrakt, erbjuder vi handel med ett brett utbud av standardiserade och strukturerade produkter. Vi har en lång historia med erfarenhet av den finansiella elmarknaden. Flera stora professionella motparter har förtroende för våra tjänster.

Standardiserade produkter

  • Finansiella prissäkringskontrakt
  • Systempriser + prisområdesdifferens
  • Standardiserade, -och icke standardiserade leveransperioder (vecko, månad, kvartal och årsvis)
  • EUR + SEK

Strukturerade produkter

  • Europeiska och Asiatiska optionskontrakt
  • Peaktimmar produkter (höglasttimmar)

2016-04-08