Fysiska elleveranser

​Vi erbjuder koldioxidfri energi till företag i den energiintensiva sektorn. Industrikunder har möjlighet att hantera risken relaterad till inköp av energi genom att säkra sitt elpris. Detta kan exempelvis göras genom Nordic Baseload kontrakt  “physical flats” för den önskade leveransperioden, volym och pris. Vi erbjuder elavtal från kortare till längre perioder med fysisk leverans i kombination med finansiell prissäkring.

För företag som är intresserade att justera sin timanvändning och sitt köp av el så erbjuder vi möjligheten av 'Pre-ordered Spot'. Företaget undviker då utgifter och garantier relaterade till NordPool Spot. Vi tar hand om balanshanteringen och den är separerad från konsumtion och produktion.

Prognostjänster och balanshantering finns också tillgängligt för våra kunder. Dessa två tjänster kombinerat med 'Pre-ordered Spot' erbjuder en bekymmersfri balans för kunden.

 

2016-04-08