Vindkraft

​Vi erbjuder 'Power Purchase Agreement' för vindkraftsparker. Det är en all-inclusive tjänst som inkluderar köp av den genererade vindkraften och balanstjänst (prognostisering, schemaläggning, avräkning och balanshantering). Det innebär 24/7-medverkan på den Nordiska elmarknaden. Vi hjälper vindkraftproducenter genom att bibehålla deras dagliga aktiviteter på marknaden och optimera intäkter för vindkraftparken.
 
Vi kan även erbjuda ackreditering och certifiering av vindkraftparken för olika certifikatssystem inom förnybart producerad kraft. Fortum kan erbjuda skräddarsydda paket med kombinerade produkter (fastpris och optionskontrakt) samt köp och försäljning av förnybara energicertifikat. För vindkraftparker inom Feed-In-Tariff system så kan vi även erbjuda tjänster inom detta.
 

2016-04-08