Om Energikonto

Energikonto samlar ditt företags eller förenings energiaffär på ett ställe. Du har tillgång till detaljerad information om energiförbrukning och energikostnad. Energikonto är helt gratis och öppet dygnet runt. Välkommen!
Nu har alla våra företagskunder tillgång till Energikonto. Logga in på Energikonto och följ enkelt ditt företags energiförbrukning och energikostnad. Energikonto underlättar energiuppföljningen.
 
Du loggar in via hänglås-symbolen längst upp till höger ovan.
Innehållet på Energikonto kan variera beroende på hur många anläggningar som finns registrerade på dig som kund.
 
På Energikonto kan du:
- se en översikt över el- och fjärrvärmeavtal
- se fakturor och fakturahistorik
- se förbrukningsdata
- som elnätskund se mätarställningar och förbrukningsserier för samtliga elmätare som är registrerade på dig som kund. Gäller både timmätare och månadsmätare samt produktionsanläggningar                  
- som fjärrvärme- och fjärrkylakund beställa larmtjänster. Du har även tillgång till verktyg för prognoser och budget
 
Nyhet!
Nu har vi lanserat nya funktioner och utseende för din elförbrukning. För dig som har timmätning blir det extra mycket nytt.
- Ny grafisk form för förbrukningsdiagram.
- Temperaturdata för ditt nätområde.
- Förbättrad översikt för och funktioner för att visa års och månadsförbrukningar. 
- Förbättrade möjligheter att se energiförbrukning per vecka dag  och timme för dig med timmätning.
- Exporteringsfunktioner för excel och csv
 
Registrera Energikonto
För att använda Energikonto måste du först registrera dig som användare. Registreringen är nödvändig för att skydda den information som ditt företag eller förening har på Energikonto.Registrering gör du med ditt kundnummer tillsammans med organisationsnummert.
 
Den e-postadress du anger vid registrering blir ditt företags eller förenings användarnamn på Energikonto. Du kan börja använda Energikonto direkt efter registrering. Samma inloggningsuppgifter använder du sedan om du vill använda någon av Fortums telefonappar nedan. Notera att det är olika appar för elkunder och för fjärrvärmekunder.
 
 

2017-09-05