Energikartläggning

Få kontroll över dina energikostnader och undvik onödiga utgifter. Vi visar vägen genom en kvalificerad analys av din kommersiella fastighets sammantagna energiutnyttjande.

​Känn ditt kylsystem
Detta är Fortums mest ambitiösa tjänst för kartläggning av energianvändningen i fastigheter. Här kartläggs och analyseras fastighetens alla energiflöden samt den möjliga effektiviseringspotential som finns.

Givetvis kan du begränsa uppdraget till vissa delar av fastigheten, till exempel fjärrkylacentralen eller kylsystemet.
Ett arbete i flera steg
 • Inventera och analysera
 • Energikostnader för kyla, värme, el, gas och vatten
 • Installationerna för kyla, värme, el, gas och vatten
 • Effektiviseringspotentialen för kyla, värme, el, gas och vatten
 • Presentation av åtgärdsförslag med lönsamhetsberäkning
 • Energikartläggningen presenteras i en slutrapport. Utifrån den kan du sedan uppdra åt oss att genomföra och följa upp de föreslagna åtgärderna.
Genomförande av åtgärdsförslag
 • Upprättande av förfrågningsunderlag för upphandling
 • Anbudsinbjudan utvärdering och beställningsskrivelse
 • Projekt- och byggledning, kvalitetskontroll
Uppföljning
 • Uppföljning av energieffektivisering
 • Förbättringsåtgärder
Kontakta Fortums kundservice för mer information och priser på telefon 020-46 00 00 eller via e-post till kundservice.varme@fortum.com

2015-05-27