Installation

Funderar du på att gå över till fjärrkyla? Vi upphandlar, installerar och dimensionerar ditt nya fjärrkylasystem - och forslar bort den gamla kylmaskinen.

Installation av fjärrkylacentral

Kylaanläggningar
När du bestämt dig för att välja fjärrkyla kan vi hjälpa dig med installationen. Vi utför arbetet på totalentreprenad, viket ger dig största möjliga bekvämlighet.
I vårt uppdrag ingår inventering av din fastighet med förslag på lämpligt dimensionerad utrustning, anpassningsåtgärder av sekundärt köldbärarsystem, grävarbeten och nödvändiga ingrepp för att få in fjärrkylaledningarna i huset.

Vi sköter sedan hela arbetet - från demontering av den gamla utrustningen och installation av den nya fjärrkylacentralen, till återställning och färdig kyla i huset.


I vår offert ingår kostnader för arbete och upphandling av fjärrkylacentral samt tidplan för arbetets utförande.
Kontakta Fortums kundservice för mer information och priser på telefon 020-46 00 00 eller via e-post till kundservice.varme@fortum.com

 

 

2015-06-09