Energitjänster

Installation fjärrkylacentral

Vi upphandlar, installerar och dimensionerar ditt nya fjärrkylasystem. Har du en gammal kylmaskin forslar vi bort den.

Installation

Lär känna ditt kylsystem

Lär dig mer om din fjärrkylacentral eller låt oss kartlägga din fastighets totala energiutnyttjande så kan du undvika onödiga kostnader.

Utbildning

Energikartläggning

Trimma kylsystem

Få ut maximalt av fjärrkylan. En optimal fördelning inom hela fastigheten minskar energikostnaderna.

Trimma

Mätsignalenhet

Koppla en mätsignalenhet till mätaren, följ energianvändningen - minut för minut och reglera så att effekttopparna minskar.

Produktblad