Trimma fastighetens kylsystem

Rätt fördelning av kylan inom hela fastigheten minskar energikostnaderna.

Få ut maximalt av din fjärrkyla
Har du rätt fördelning av kyladistributionen i fastigheten? Har du byggt om, har du rätt kopplingsprinciper, rätt reglerinställningar, rätt returtemperaturer i systemen? Hur säkerställer du att avtalad effekt inte överskrids?

Åtgärder kan omfatta mätningar, eventuella ombyggnader, utbyten av äldre eller förslitna ventiler och andra komponenter, installationer och inställning av styrfunktioner samt uppföljning.
Stora pengar finns att spara
Vi erbjuder injustering av kylssystem på totalentreprenad. I ett första steg tar vi fram åtgärdsförslag med kostnadskalkyl. Ska vi ta fram en fast offert måste inventering göras på plats, med en separat inventeringskostnad för detta, vilket avgår vid en beställning av uppdraget.
Tjänsten syftar till att:
  • Utifrån befintligt system få ut maximal kylfunktion
  • Ge kostnadsberäknade optimeringsförslag
  • Ge förslag på effektvaktsfunktion

 Kontakta Fortums kundservice för mer information och priser på telefon 020-31 31 51 eller via e-post till kundservice.varme@fortum.com

2017-03-13