Utbildning Färrkylacentral

Undvik onödiga kostnader och akuta reparationer. Vi ger dig grundläggande utbildning på funktioner och skötsel av din fjärrkylacentral.

Kylaanläggningar
Är du ny som fastighetsskötare i huset? Har huset fått en kylcentral eller har driftentreprenören bytts ut? Vem kan egentligen fastighetens kylsystem?

Med Fortums snabbutbildning kan du känna dig tryggare. Vi lär dig hur systemet sköts så att enklare felkällor lättare kan spåras och kostsamma reparatörsutryckningar undvikas.

Behovsanpassade utbildningar
Våra utbildningar anpassas efter kundens behov och önskemål. För förvaltare eller den enskilde fastighetsägaren kan det räcka med en mer övergripande introduktion till fjärrkylacentralens skötsel, funktionskontroller och mätningar.

För driftstekniker och fastighetsförvaltare erbjuder vi en mer djupgående genomgång.

Utbildning enskilt - eller med andra
Vi genomför utbildningen på plats hos dig eller hos oss på Fortum. Beroende på dina önskemål kan utbildningspassen ske med enbart den egna gruppen eller tillsammans med andra som har liknande kunskapsnivå och behov.

Kontakta Fortums kundservice för mer information och priser via e-post till kundservice.varme@fortum.com eller på telefon 020-46 00 00.

 

2015-05-28