Fjärrkyla

Välj rätt prismodell

Med våra nya prismodeller för fjärrkyla kan du påverka dina kostnader. Välj mellan fyra abonnemang.

Priser 2017

Fjärrkylahandboken

Här kan du ladda ned en förbättringsguide som beskriver hur du effektiviserar driften av din fjärrkylaanläggning.

Fjärrkylahandboken

Miljövärden 2015

Fjärrkyla tar tillvara på energi som annars går förlorad och kan ersätta miljöskadliga och bullrande kylmaskiner.

Fjärrkylans miljövärden

Så fungerar det

Fjärrkyla skapar svala, effektiva inomhusklimat – utan utrymmeskrävande kylmaskiner och utan buller i eller runt fastigheten. Så här fungerar det.

Läs mer