Passar dig med låga kapitalkostnader som önskar bundna priser under fem år. Denna prismodell ger en lägre totalkostnad än Fjärrkyla Mix genom att erbjuda förskottsbetalning.

  • Den fasta kostnaden i effektbehovet betalas i förskott för 60 månader. Det ger dig 6% rabatt på effektpriset.
    Upplägget är samma som för Fjärrkyla Mix. Skillnaden är att hela den fasta delen och effektpriset för baslasten betalas i förskott.
  • Dessutom är energipriset fast över hela avtalsperioden.
  • Upplägget i denna prismodell ger ett fast energipris och låga rörliga kostnader över perioden.

2017-02-14