Passar dig som har stadsvattenkylning som alternativ eller om om du har processlast med behov av kondensorkylning. Du har en jämn processlast över året och har möjlighet att ge höga returtemperaturer tillbaka till Fortums nät.

  • Har enkel taxa som är lätt att jämföra och analysera.
  • Lägre framledningstemperatur på fjärrkylavattnet än stadsvattnet kan ge dig lägre elkostnader Kräver returtemperatur på minst 20 grader för att säkerställa kondensorkylaanvändning.

2017-02-14