Processkyla 14° Index passar framförallt datahallar och liknande verksamheter som behöver en tillförlitlig leverans av kyla på max 14° C, samtidigt som man får möjlighet att återvinna överskottsvärmen. Leveranstemperatur uppgår till max 14 °C. Returtemperatur uppgår till minst 24 °C. Ett prisvärt och enkelt alternativ.

 
  • Konkurrenskraftigt pris utan bullerproblem och krav på vare sig stora investeringar eller tillgång till stora takytor.
  • Priset för Processkyla 14 °C Index består av ett fast pris och ett energipris. Det fasta priset är uppdelat i en fast del och ett effektpris för abonnerad effekt.
  • Årligen väljer du som kund storleken på abonnerad effekt, och kan därefter köpa energi till ett bra pris under såväl sommar som vinter.
  • Prisavtalet är på fem år med möjlighet till förlängning ytterligare fem år med oförändrade villkor.
 
Kontakta oss för mer information: Oskar Rastberg, +46 (0)702 690 113, oskar.rastberg@fortum.com Janne Lindfors, +46 (0)73 940 08 55, jan.lindfors@fortum.com

 

 

 

2015-12-02