Fjärrkyla är prissatt för att alltid ge dig ett konkurrenskraftigt nedkylningsalternativ. Du betalar för din faktiska kylaförbrukning. Här kan du läsa om våra olika fjärrkylaabonnemang. 

 

Fjärrkyla ger dig maximal flexibilitet, jämfört med kylamaskiner och frikyla från borrhål, när systemet ska omdimensioneras eller vid förändringar i dina lokaler. Efter diskussion utifrån dina specifika behov skrivs ett avtal där ingångsvärdet (effekt) bestäms i samråd och som sedan justeras årligen utifrån verkligt effektuttag.

 

2017 års priser förblir oförändrade för abonnemangen Fjärrkyla Flöde, Fjärrkyla Komfort och Processkyla 14°C Ett år. För Fjärrkyla Mix sänker vi det fasta priset på baseffekt med 12 procent, vilket motsvarar en genomsnittlig* total prissänkning med 3,5 procent.

 

* Med genomsnittlig avses den genomsnittliga sänkning för samtliga kunder inom abonnemanget.


Priser fjärrkyla 2017

Fjärrkyla Komfort

En enkel prismodell som ger en stabil prisbild över tid.

Läs mer

Fjärrkyla Mix

Ger stabila kostnader för baslastkyla och komfortkyla med liten variation vid stora temperaturskillnader mellan olika år.

Läs mer

Fjärrkyla Invest 60

Passar dig med låga kapitalkostnader som önskar bundna priser under fem år.

Läs mer

Fjärrkyla Flöde

Passar dig som har stadsvattenkylning som alternativ eller om om du har processlast med behov av kondensorkylning.

Läs mer

Processkyla 14°C Ett år

Ettårsabonnemang som passar datahallar och liknande verksamheter som behöver en tillförlitlig leverans av kyla på max 14°C.

Läs mer

Energiprislistan

Erbjudande för kunder som köper både fjärrvärme och fjärrkyla att medverka i utvecklingen av en ny prislista för fastigheter med behov av både värme och kyla.

Läs mer