Referenstemperatur

Referenstemperatur är ett sätt att mäta hur väl fjärrkylavatten värms upp i våra fjärrkylaanslutna fastigheter i Stockholm. I priskomponent bonus/pris jämförs hur bra fastigheten värmer upp fjärrkylavattnet jämfört med övriga fjärrkylaanslutna fastigheter. Här kan du se månadsmedelvärde för returtemperatur (grader Celsius). 

Maj​​ Juni​ Juli​ ​Augusti September​
​14,3 14,5 ​14,8 15,1 14,9

 

2015-12-16