Så fungerar fjärrkyla


Fjärrkylans fördelar

Enklare
Med fjärrkyla betalar du för den kyla du faktiskt använder – effektivt, flexibelt, framtidssäkert och utan större behov av egen
eller inhyrd servicepersonal. Fjärrkyla skapar svala, effektiva inomhusklimat – utan utrymmeskrävande kylmaskiner och utan buller i eller runt fastigheten.

Säkrare
Fjärrkyla bygger på beprövad, driftsäker teknik, vilket ger dig säkra kylaleveranser året runt och kräver minimalt skötselbehov.
Det avspeglar sig i lägre driftkostnader och i ett minskat investeringsbehov – inte minst när du ska göra förändringar i dina lokaler.

Renare
Med fjärrkyla bidrar du till en bättre miljö – både inomhus och utomhus. Du slipper buller och andra olägenheter i närområdet,
samtidigt som du bidrar till en bättre miljö för oss alla i form av minskade utsläpp och minskad användning av köldmedia.

 

Ett nytt radhusområde – mitt i stan!

kvarteret Blåmannen i Stockholm

När fastigheten väl är ansluten till fjärrkylanätet försvinner behovet av kylmaskiner och aggregat på tak och gårdar. Stora ytor frigörs. Den "nya" ytan innebär naturligtvis nya möjligheter – ofta med betydande tillskott till fastighetens ekonomi.

Drömläget blev verklighet när kvarteret Blåmannen i Stockholm fick fjärrkyla och de konventionella kylmaskinerna på taket kunde avlägsnas och ersätter med ett radhusområde.

2017-04-18