Årets fjärrvärmeseminarium, se vad som hände

​Lördagen den 14 februari bjöd Fortum Värme in till ett seminarium med fokus på hållbarhet.

– Tillsammans bidrar vi till att Stockholm blir en hållbar stad, sa Fortum Värmes vd Anders Egelrud när han hälsade kunderna välkomna till fjärrvärmeseminariet.

Anders Egelrud förklarade hur Fortum Värme tar vara på restprodukter från samhället. Fjärrvärmen skapar ett kretslopp där vi tillsammans återvinner värmen från bland annat avloppsvatten och hushållsavfall.

Moderatorn Ellinor Persson lämnade över till antropologen Katarina Graffman som presenterade hållbarhet ur ett konsumentperspektiv.

– Vi är bekväma, fega och dumma. Katarinas kalla fakta sköljde över deltagarna när hon beskrev att människan vet vad som är bra för henne men har svårt att ändra sitt beteende.

För att testa publiken fick de svara på frågor om hur de bidrog till hållbarhet – 61 % källsorterade, 13 % köpte ekologiskt och 21 % åkte kollektivt. Katarina Graffman berättade också att äldre människor har ett mer resurssnålt tänk. Till exempel släcker de gärna lampor i tomma rum. De som är födda på 1980-, 1990- och 2000-talen har hög teoretisk kunskap om miljö och konsumerar mest. De tycker att företagen bär ansvaret att agera för miljön.

– Teknik förändras snabbt, beteenden långsamt. Vi är sega på att förändra oss och 80–90% av det vi gör genomförs rutinmässigt, summerade Katarina. Hon gav tips till företag att ändra beteenden genom att hjälpa användarna.

Nästa föreläsare var Ulf Wikström, hållbarhetschef på Fortum Värme. Han nickade instämmande till Katarina Graffmans tips. Han berättade att Fortum Värme bidrar till Stockholms stads klimatmål – 8 av 10 hus fastigheter värms idag med förnybar och återvunnen energi av Fortum Värme.

– Kloka människor fattar kloka beslut. Ni har energieffektiviserat motsvarande Norrköpings värmebehov, berömde Ulf Wikström deltagarna på Berns.

Ett annat exempel på energieffektivisering är Fortum Värmes nya handelsplats för återvunnen energi, Öppen Fjärrvärme. Gustav Bergquist, teknisk chef på Bahnhof, är en av leverantörerna som skickar in överskottsvärmen till fjärrvärmenätet där Bahnhofs överskottsvärme från datahallar värmer 2 500 lägenheter.

Seminariet tempoväxlade till ett kreativt panelsamtal om hållbarhetens betydelse ledd av moderatorn Ellinor Persson. Publiken fick möjlighet att ställa frågor till Ulf Wikström, Katarina Graffman och Gustav Bergquist.

– Biffen, bilen och bostaden. Alla kan påverka sitt klimatavtryck och vi har ett gemensamt ansvar för våra barn och barnbarns skull, poängterade Ulf Wikström.

Alla som var på plats visade på stort engagemang och frågorna fortsatte att strömma in. Svaren på alla frågor finns längst ned på sidan.

– Hur kan vi vara en god energipartner för våra kunder? Lena Gunnarsson, Fortum Värmes produktchef för fjärrvärme, presenterade hur vi tillsammans kan ha en långsiktig och hållbar relation. Exempelvis erbjuder Fortum Värme kostnadsfri rådgivning, alla kunder har en egen värmerådgivare och man kan hantera sin energi i Fortum Värmes nya app.

– Kunder som valt fjärrvärme bidrar till klimatet genom 200 000 ton lägre koldioxidutsläpp varje år, berättade Lena och stoltheten svepte över deltagarna.

En späckad hållbarhetsdag lättades upp av Kristian Luuk som berättar om sin personliga resa från student på Handelshögskolan till programledare för På spåret.

Avslutningsvis tackade Anders Egelrud alla som var där för deras engagemang.

2015-05-20