Matnyttiga tips från fjärrvärmeseminariet

Mat, energi och inspirerande möten stod på agendan när vi i början av november bjöd in våra fjärrvärmekunder till ett seminarium om stockholmarnas hållbara framtid. Dagen innehöll allt ifrån konkreta tips kring energianvändning till visionära lösningar för hur vi tillsammans bygger världens mest hållbara stad.
 
Vad har egentligen mat med fjärrvärme att göra? Den gemensamma nämnaren är att båda kan vara bidragande lösningar till hur vi skapar en hållbar framtid. Fortum Värmes hållbarhetschef Ulf Wikström sammanfattade detta när han beskrev vad, i varje persons liv, som påverkar klimatet mest.
 
- Bilen, biffen och bostaden är det som utgör stockholmarnas klimatavtryck. För att vi ska kunna ställa om till en hållbar framtid handlar det till stor del om att ändra vanor inom dessa områden.
Vi slänger mycket mat varje år, vilket leder till koldioxidutsläpp som är helt onödiga. Om vi planerar våra inköp bättre och tar vara på det vi handlar kan vi minska mängden mat som slängs. Väljer vi dessutom att minska vår köttkonsumtion får våra val kring maten stora effekter på klimatavtrycket. Andra tips som Ulf gav var att resa mindre och åka kollektivt, köpa begagnat och att välja fjärrvärme som uppvärmningsform.
 
Fidelia Hjelte från Stockholms Stadsmission berättade om deras senaste initiativ Matmissionen. Tillsammans med Axfood startar de i december Nordens första sociala supermarket, en matbutik som kommer att ge personer i ekonomiskt utsatta positioner arbetstillfällen och möjlighet att köpa mat billigare. Samtidigt kan matsvinnet minska med 2000 ton per år. Initiativet är ett lysande exempel på hållbarhet i flera bemärkelser.
 
Ett nytt och uppskattat inslag på årets fjärrvärmeseminarium var speeddejting. Deltagarna delades in i fyra grupper och fick gå runt till fyra av Fortum Värmes experter för att under 15 minuter lyssna och ställa frågor om fjärrkyla, vår app, fjärrvärmens mervärden och energieffektiva fastigheter.
Efter lunch bjöds seminariegästerna på en inspirerande föreläsning av den kände kocken Paul Svensson där han berättade om sin gröna matfilosofi som går ut på att sätta grönsakerna i centrum och planera för råvarorna i flera steg för att undvika att rester slängs.
 
Fortum Värmes vd Anders Egelrud avslutade dagen med att konstatera att det finns stora möjligheter att öka samarbetet med kunder och skapa nya affärsmodeller som gynnar både ekonomin och miljön.

- Jag har hört många spännande förslag och idéer på lösningar där vi tillsammans med kunder kan nå en effektivare energianvändning. Det finns många incitament att göra Stockholm till världens mest hållbara stad.
 

2015-12-10