Populär speeddejting på fjärrvärmeseminariet

Under de fyra rubrikerna Fjärrkyla i en hållbar stad, En konkurrenskraftig uppvärmning för framtiden, Tjänster som hjälper dig i vardagen och Energieffektiva hus samtalade deltagarna med våra experter. Några av dem kan du läsa om här.
 
Fjärrkyla i en hållbar stad
Christer Boberg berättade om fjärrkyla och hur den Fortum Värme producerar på många sätt är världsledande. Nätet, som troligen är världens största, består av 22 mil ledningar och förser framförallt kontor, livsmedelsbutiker och datahallar med miljövänlig kyla. Fördelarna är många och förutom att priset är konkurrenskraftigt så är fjärrkylan helt koldioxidfri och baseras till 100% på förnybar och återvunnen energi . Dessutom undviks buller och ytor på tak frigörs.

Christer svarade också på frågor och förklarade till exempel att vattentemperaturen i Värtan i princip är oförändrad eftersom vi använder en väldigt liten del därifrån till den totala mängden vatten. Andra frågor handlade om att stockholmarna får vara med och dela på vinsten från vårt arbete med fjärrkyla eftersom Stockholms stad äger 50% av Fortum Värme.

En konkurrenskraftig uppvärmning för framtiden

Lena Gunnarsson pratade om fjärrvärme som en konkurrenskraftig uppvärmning för framtiden. För att vara konkurrenskraftiga vill vi inte bara vara leverantör av fjärrvärme utan också vara kundens bästa energipartner. Lena gick också igenom årets prisjusteringar och fjärrvärmens konkurrenskraft jämfört med andra alternativ. Alla kunder har unika behov som vi vill tillgodose. Därför har vi tagit fram en mängd erbjudanden eftersom vi inte tror att ett prisabonnemang passar alla kunder. För att det ska vara enkelt att välja abonnemang har vi också en rad verktyg som våra kunder kan använda. Villakunder får varje år en lathund där de enkelt ser vilket abonnemang som är mest fördelaktigt beroende på vilken volym de köper. För Bostadsrättsföreningar och företag finns fjärrvärmeprognosen som publiceras varje år på Energikontot. Där kan kunden jämföra olika abonnemang med varandra och se vad kostnaden blir ett varmt respektive kallt år. Alla kunder har dessutom en egen värmerådgivare hos oss att kontakta vid frågor kring den egna användningen.
 
Tjänster som hjälper dig i vardagen
Maria Carvinge berättade hur vår app och energikontot förenklar vardagen för våra kunder. Nya och gamla funktioner visades och frågorna var många. Bland annat kom önskemål om att alla i en bostadsrättsförening borde ha tillgång till appens innehåll samt att det borde gå att koppla ihop appen med energikontot. Det framfördes även önskemål om realtidsmätningar och om larm som går att styra och inte bara har titt-funktion som idag.
Synpunkter och önskemål är jätteviktiga för oss och vi tar självklart med dem i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Energieffektiva hus
Vid Mikael Juhlins station pratade grupperna om hur man kan få ut mer av sin fjärrvärme genom att vara smart och spara både energi och värme. Många frågor kretsade kring teknik och hur man kan jobba med våra tjänster via internet. Om det finns färdiga program för uppkoppling, hur larmtjänsten för Energikontot fungerar och vad som egentligen går att styra via internet? Fler saker som kom upp var nyttan med inomhusgivare och hur de fungerar samt hur lång livslängd en villacentral egentligen har.
 
 

2015-12-11