Energieffektivisering

Energitjänster

Läs mer om våra tjänster för effektiv energianvändning vilket ger dig lägre kostnader och positiv inverkan på miljön.

Se energitjänster

Energitipsens ABC (pdf)

Fjärrvärmecentral

Att ha god kunskap i hur fastighetens fjärrvärme- central fungerar innebär goda möjligheter att göra stora besparingar.

Till utbildningen

Din fjärrvärmecentral

Värmelogg

Här kan du som kund ladda ned en mall för energiuppföljning. Skriv ut arket och notera sedan er fjärrvärmeanvändning.

Hämta värmelogg

Energispartips

De vanor och beteenden vi har i vår vardag har en stor påverkan på vår energianvändning.

Energispartips