Returtemperatur

Genom att sänka din fastighets returtemperatur kan du få en lägre uppvärmningskostnad

Visste du att du har stor möjlighet att påverka din uppvärmningskostnad? Genom att sänka returtemperaturen, det vill säga temperaturen fjärrvärmevattnet har när det lämnar din fastighet, kan du få en bonus istället för avgift och därmed en lägre uppvärmningskostnad.

Returtemperaturen är ett mått på hur effektivt fjärrvärmen används i din fastighet. Ju lägre temperatur vattnet har när det lämnar fastigheten, desto mer värme har fastigheten tagit vara på. Det innebär att vi inte behöver pumpa in lika mycket varmvatten. Kundernas returtemperaturer påverkar hela fjärrvärmesystemets effektivitet. Om avkylningen hos dig som kund halveras från till exempel 40 till 20 grader behöver vi dubblera flödet, vilket kan leda till kapacitetsproblem om det sker hos många kunder. 

Det gör att vill vi uppmuntra dig som kund att se över din fjärrvärmeanläggning så att värmen används effektivt. Därför ger vi en bonus till de kunder som har en returtemperatur som ligger under ett genomsnitt bland kunderna. Högre returtemperatur än genomsnittet ger istället en avgift. Returtemperatursystemet är därmed ett nollsummespel där kunder med låg temperatur får bonus från kunder med hög temperatur.

Hur returtemperatur fungerar

Varje månad görs en jämförelse mellan din returtemperatur och genomsnittet bland alla kunder. Varje grad innebär en bonus eller avgift på 5 kr/MWh beroende på om din returtemperatur ligger under eller över genomsnittet. Vid en returtemperatur över 60 °C tillkommer en avgift på 20 kr/MWh. 

Så kan du sänka din returtemperatur

Ofta kan du själv åtgärda orsaker till hög returtemperatur. Länkarna nedan hjälper dig att bli vän med din fjärrvärmecentral. Vill du hellre att vi hjälper dig att sänka din returtemperatur kan du kontakta oss h​är Se tänkbara orsaker till hög returtemperatur och hur du kan åtgärda dessa.

Åtgärdslista vid hög returtemperatur
I Fjärrvärmehandboken beskrivs hur fjärrvärme fungerar och hur du ska göra för att fjärrvärmecentralen ska vara så effektiv som möjligt. 

Fjärrvärmehandboken​
Lär dig mer om hur din fastighets fjärrvärmecentral fungerar i vår digitala utbildning.

Utbildning på din fjärrvärmecentral​

2016-02-04