Bygga om fjärrvärmecentralen

Börjar din fjärrvärmecentral bli gammal eller är det svårt att få den att gå bra? Vill du se över möjligheterna att frigöra utrymme i huset?  Vi lämnar offert för byte av din fjärrvärmecentral så att du får den den senaste tekniken för bästa energiutnyttjande.

Effektivare värme i huset

När en fjärrvärmecentral börjar bli 20–25 år kan det löna sig att uppgradera hela eller delar av utrustningen till en modernare standard. Om den är av yngre årgång men energikostnaderna är onormalt höga, kan utrustningen vara feldimensionerad.

I båda fallen kan byte av värmeväxlare och en bättre dimensionering av systemet ge fastigheten en effektivare värmedistribution – och en bättre ekonomi.
 

Vi byter ut och moderniserar

Fortum utför systemkontroll och vid behov nödvändiga byten. Uppdraget kan ske som en totalentreprenad, som ett  genomförande av en behovsanalys eller till byte av nödvändiga delar och ny effektiv värme i huset.

I vår offert ingår kostnader för eventuella nya komponenter, arbete och tidsplaner. Vi sköter naturligtvis även bortforsling av gamla utrustningsdelar.
 
 
 
 
​Pris enligt offert

 

 För beställning av denna tjänst eller frågor kontakta Fortums kundservice på tel: 020-31 31 51 eller
via e-post till kundservice.varme@fortum.com

2017-01-16