Energikartläggning

kontroll över dina energikostnader och undvik onödiga utgifter. Vi visar vägen till effektivare energianvändning och kostnadsbesparingar hos er som har större fastigheter.

Detta är Fortums mest ambitiösa tjänst för kartläggning av energianvändningen i din fastighet. Här görs en analys av fastighetens alla energiflöden och den möjliga effektiviseringspotential som finns.
Givetvis kan du begränsa uppdraget till delar av fastigheten, till exempel fjärrvärmecentralen eller ventilationssystemet.

Arbetet sker i flera steg:
  1. Inventera och analysera hela fastigheten
  2. Kartläggning av energikostnader för värme, kyla, el, gas och vatten
  3. Kontroll av installationer för värme, kyla, el, gas och vatten
  4. Identifiera möjlig effektiviseringspotential för värme, kyla, el, gas och vatten
  5. Presentation av åtgärdsförslag med lönsamhetsberäkning
Energikartläggningen presenteras i en slutrapport. Utifrån den kan du som kund sedan bestämma vilka delar som du vill följa upp av de föreslagna åtgärderna.
Om du som kund sedan vill beställa genomförande av åtgärdsförslag sker det genom:
  • Att ett förfrågningsunderlag för upphandling upprättas
  • En anbudsinbjudan, utvärdering och beställningsskrivelse sker
  • Projekt- och byggledning samt kvalitetskontroll

Uppföljning:

  • Uppföljning av genomförd energieffektivisering
  • Presentation av genomförda förbättringsåtgärder
Pris: enligt offert
Kontakta Fortums kundservice för mer information eller bokning på tel: 020-46 00 00 eller via e-post till kundservice.varme@fortum.com

2015-07-13