Energirådgivning

Energikollen

För att få bättre kontroll på dina energikostnader och samtidigt få en bedömning av fjärrvärmecentralens prestanda - hyr din egen energirådgivare för en konsultation.

Fortums energirådgivare kommer till din fastighet och gör en genomgång av fastighetens värme- och varmvattenfunktioner. I fjärrvärmecentralen kontrolleras utrustning, inställningar och kurvor.
 

Energikollen innebär en översyn av:

 • Tekniska installationer för värme, varmvatten och ventilation
 • Byggnad, klimatskal och fönster
 • Ett lämpligt antal utvalda lägenheter
 • Eventuell allmän tvättstuga 
Utöver detta genomförs en värdering av din fastighets  fjärrvärmeförbrukning i jämförelse med liknande fastigheter, samt en kontroll  av aktuellt prisabonnemang.
 

Beställning och utförande

När du beställt tjänsten tar en av våra energirådgivare kontakt med dig för tidsbokning. Energirådgivaren svarar på plats på dina frågor, ger tips och råd på åtgärder och tjänster som kan vara lämpliga ur funktions- och energibesparingshänseende.

Besöket i din fastighet sker dagtid och beräknas ta cirka 1-1½ timme. Efter mötet sammanfattar energirådgivaren allt i en skriftlig rapport där eventuella energieffektiviserings-/underhållsåtgärder presenteras i form av en lönsamhetsberäkning.
 
 
​Pris                        ​4 500 kronor exkl. moms

För beställning av denna tjänst eller frågor kontakta Fortums kundservice på tel: 020-46 00 00 eller via e-post till kundservice.varme@fortum.com 

Fjärrvärmekollen

Statuskontroll av din fjärrvärmecentral för en riktigt bekväm tillvaro.
Har ni hög returtemperatur på fjärrvärmen och kostnader i form av returtemperaturavgift,
eller varmvattencirkulationstemperatur under 50°C, med risk för påpekande från Miljöförvaltningen? Då är detta tjänsten för er.
 

Hög returtempertur kan bero på olika orsaker eller kombination av flera orsaker:

 • Fel på styrventiler för värme eller varmvatten
 • Fel på reglercentral för värme eller varmvatten
 • Felaktig inställning av styrparametrar för värme eller varmvatten
 • Felkopplad värmeväxlare för värme eller varmvatten
 • Försmutsad värmeväxlare för värme eller varmvatten
 • För hög pumptryck i värmesystem
 • Dåligt eller ojämn cirkulation i värmesystem
Denna analys bör ske under vintersäsongen.
 
 

Låg varmvattencirkulationstemperatur kan bero olika orsaker eller kombination av fler orsaker:

 • Fel på styrventiler för varmvatten
 • Fel på reglercentral för varmvatten
 • Felaktig inställning av styrparametrar för varmvatten
 • Försmutsad värmeväxlare för värme eller varmvatten
 • För låg cirkulation i VVC-system
 • Igensatt filter i VVC-system
 • Installerade handukstorkar i bad/duschrum
Denna analys kan utföras oberoende av årstid.
 
Fjärrvärmekollen är vår tjänst för att analysera och ge åtgärdsförslag för dessa problem.
 
​Pris ​3 100 kronor exkl. moms
 
För beställning av denna tjänst eller frågor kontakta Fortums kundservice på tel: 020-46 00 00 eller
 

Energikartläggning

Få kontroll över dina energikostnader och undvik onödiga utgifter. Vi visar vägen till effektivare energianvändning och kostnadsbesparingar hos er som har större fastigheter. Detta är Fortums mest ambitiösa tjänst för kartläggning av energianvändningen i din fastighet.

Här görs en analys av fastighetens alla energiflöden och den möjliga effektiviseringspotential som finns.
Givetvis kan du begränsa uppdraget till delar av fastigheten, till exempel fjärrvärmecentralen eller ventilationssystemet.
Arbetet sker i flera steg:
 
1.Inventera och analysera hela fastigheten

2.Kartläggning av energikostnader för värme, kyla, el, gas och vatten

3.Kontroll av installationer för värme, kyla, el, gas och vatten

4.Identifiera möjlig effektiviseringspotential för värme, kyla, el, gas och vatten

5.Presentation av åtgärdsförslag med lönsamhetsberäkning

Energikartläggningen presenteras i en slutrapport. Utifrån den kan du som kund sedan bestämma vilka delar som du vill följa upp av de föreslagna åtgärderna.
 

Om du som kund sedan vill beställa genomförande av åtgärdsförslag sker det genom:

 • Att ett förfrågningsunderlag för upphandling upprättat
 •  En anbudsinbjudan, utvärdering och beställningsskrivelse sker
 •  Projekt- och byggledning samt kvalitetskontroll
 • Uppföljning av genomförd energieffektivisering
 • Presentation av genomförda förbättringsåtgärder
 
​Pris ​Enligt offert
 
 
För beställning av denna tjänst eller frågor kontakta Fortums kundservice på tel: 020-31 31 51 eller
 
 
 

2017-01-04