Fjärrvärmekoll

Har ni hög returtemperatur på fjärrvärmen och kostnader i form av returtemperaturavgift, eller varmvattencirkulationstemperatur under 50°C, med risk för påpekande från Miljöförvaltningen? Då är detta tjänsten för er.

Statuskontroll av din fjärrvärmecentral för en riktigt bekväm tillvaro

Hög returtempertur kan bero på olika orsaker eller kombination av flera orsaker:
• Fel på styrventiler för värme eller varmvatten
• Fel på reglercentral för värme eller varmvatten
• Felaktig inställning av styrparametrar för värme eller varmvatten
• Felkopplad värmeväxlare för värme eller varmvatten
• Försmutsad värmeväxlare för värme eller varmvatten
• För hög pumptryck i värmesystem
• Dåligt eller ojämn cirkulation i värmesystem
 

Denna analys bör ske under vintersäsongen.

Låg varmvattencirkulationstemperatur kan bero olika orsaker eller kombination av fler
orsaker:
• Fel på styrventiler för varmvatten
• Fel på reglercentral för varmvatten
• Felaktig inställning av styrparametrar för varmvatten
• Försmutsad värmeväxlare för värme eller varmvatten
• För låg cirkulation i VVC-system
• Igensatt filter i VVC-system
• Installerade handukstorkar i bad/duschrum

Denna analys kan utföras oberoende av årstid.
Fjärrvärmekollen är vår tjänst för att analysera och ge åtgärdsförslag för dessa problem.
 
​Pris  ​3 100 exkl. moms
 
För beställning av denna tjänst eller frågor kontakta Fortums kundservice på tel: 020-46 00 00 eller
via e-post till kundservice.varme@fortum.com

 

 

2016-02-18