Funktionskontroll

För en riktigt bekväm tillvaro som fjärrvärmekund kan det vara tryggt att teckna Fortum Värmes avtal för årlig funktionskontroll av fjärrvärmecentralen.

Fungerar systemet som tänkt?

Fjärrvärmen har en mycket hög leveranssäkerhet. Det innebär att du i praktiken alltid kan räkna med att värmen når din fastighet. Skulle det ändå vara problem med att hålla temperaturen i fastigheten, är det med största sannolikhet systemet inom fastigheten som inte fungerar som den ska. Det kan vara delar som är slitna, ventiler som är otäta, expansionssystem som inte är fyllda eller pumpar som inte fungerar. Detta kan märkas genom att inomhustemperaturen faller, stiger eller att tappvarmvattnet inte blir lika varmt som vanligt.
 

Funktionskontroll en eller två gånger per år

Som fjärrvärmekund kan du teckna avtal för årlig funktionskontroll av fjärrvärmecentralen. Härigenom
minskas risken för haveri eller andra akuta reparationsbehov genom att utrustningen regelbundet kontrolleras och du får veta eventuella åtgärder som skulle behöva genomföras. Beroende på utrustningens ålder och användning, erbjuder vi avtalsalternativ med funktionskontroll en eller två gånger per år.
 

Heltäckande funktionskontroller

Båda alternativen inkluderar kontroller av temperaturer, systemtryck, funktioner och inställningsvärden.
Exempel på kontroller som genomförs:
•Systemtryck och expansionskärl
•Pumpar och radiatorpump/vvc-pump
•Motorventiler/ställdon
•Inställningsvärden reglerutrustning VS/VV
•Temperatur fjärrvärme tillopp/retur
•Temperatur radiatorkrets tillopp/retur
•Temperatur varmvatten tillopp/vvc
•Avläsning av energiförbrukning och analys av denna

 
Resultatet av kontrollen redovisas i en driftrapport, där du enkelt kan se vilka åtgärder som skulle förbättra fjärrvärmeanvändning i fastigheten.
 
​En kontroll per år         ​3 100 kronor (exkl. moms)
Två kontroller per år         ​5 100 kronor (exkl. moms)
 
För beställning av denna tjänst eller frågor kontakta Fortums kundservice på tel: 020-31 31 51 eller via e-post till kundservice.varme@fortum.com
 
​​​​​​​​​​​

2017-01-16