Injustering

Få maximal komfort med fjärrvärme

Har det skett större förändringar i din fastighet, ombyggnader, vindsvåningar eller ventilationsåtgärder? Ibland leder detta till att värmesystemet “kantrar” med ojämn fördelning av värmen i fastigheten som följd. Du kanske har dålig returtemperatur på fjärrvärmen. Då kan det behövas åtgärder som mätningar, byte av gamla ventiler samt injustering av radiatorventiler och styrfunktioner. Slutresultatet är en jämn och behaglig fördelning av värmen mellan olika våningsplan och rum.

 
Spara pengar
Förvånansvärt stora besparingar kan uppnås, upp till 10-20 procent av fastighetens årliga totala energikostnad. Vi erbjuder en totalentreprenad för injustering och vid behov byte av radiatorventiler i hela fastigheten. I ett första steg tar vi fram åtgärdsförslag med kostnadskalkyl. Önskas en fast offert behöver en inventering göras på plats. En separat kostnad för detta tillkommer, vilket avgår vid en beställning. När arbetet är utfört genomför vi en kontrollmätning och du får ett protokoll på genomförda åtgärder och alla inställningsvärden.
 
​Pris injustering ​Enligt offert
Pris inventering ​ 2 900 kronor exkl. moms, räknas av mot slutpriset om offerten accepteras.
För beställning av denna tjänst eller frågor kontakta Fortums kundservice på telefon 020-31 31 51 eller via e-post till kundservice.varme@fortum.com

 

 

2017-01-04