Utbildning

Lär känna ditt värmesystem
Med Fortums snabbutbildning på fjärrvärmecentralens funktioner kan du känna dig trygg. Vi lär dig hur systemet sköts så att enklare felkällor lättare kan spåras och kostsamma reparatörsutryckningar undvikas.

Behovsanpassade utbildningar
Våra utbildningar anpassas efter kundens behov och önskemål. För bostadsrättsföreningens styrelse eller den enskilde fastighetsägaren kan det räcka med en mer övergripande introduktion till fjärrvärmecentralens skötsel, funktionskontroller och mätningar.
 
Utbildning enskilt – eller med andra
Vi genomför utbildningen på plats hos dig eller hos oss på Fortum. Beroende på dina önskemål kan utbildningspassen ske med enbart den egna gruppen eller tillsammans med andra med liknande behov och kunskapsnivå.
 

 

​Pris:

​3 500 kr exkl. moms

  

För beställning av denna tjänst eller frågor kontakta Fortums kundservice på tel: 020-31 31 51 eller via e-post till kundservice.varme@fortum.com

 

 
 
 
 
 

2017-01-04