Fjärrvärme Aktiv – för den engagerade kunden. Har du gjort åtgärder i din fastighet som minskar effektbehovet kan Fjärrvärme Aktiv vara något för dig. Med Fjärrvärme Aktiv jämnar dessutom kostnaderna ut sig över året med en högre fast del, 45-50 procent av årskostnaden baseras på effektbehovet.

Precis som med övriga abonnemang minskar fjärrvärmekostnaderna om du utför energieffektiviserande åtgärder. Genom att sänka effektbehovet så kan du göra stora besparingar på de fasta kostnaderna, och samtidigt kan du spara på de rörliga kostnaderna med minskad energianvändning. Modellen är uppbyggd utifrån basbehov och spetsbehov. Basbehovet täcker ditt normala energibehov under större delen av året men vid kallare väderlek behövs troligtvis mer energi, ett spetsbehov, för att det ska vara varmt i fastigheten.

Förändring?
Är du nöjd med Fjärrvärme Aktiv och den av Fortum Värme rekommenderade maxeffekten, behöver du inte göra något. Är du nöjd med Fjärrvärme Aktiv som abonnemangsform men vill välja egen maxeffekt – ladda ned avtalet nedan, fyll i önskad maxeffekt och skicka in ett exemplar till Fortum Värme.

Vill du byta abonnemangsform? Klicka på önskat abonnemang, ladda ned avtal, fyll i och skicka in ett exemplar till Fortum Värme.

2017-01-30