Fjärrvärme Flexibel passar dig som har fjärrvärme som ett komplement till ett annat uppvärmningsalternativ. Priset i Fjärrvärme Flexibel består av en fast och en rörlig del.

Den fasta delen av priset är baserad på ditt faktiska effektbehov under innevarande år. Om du minskar effektbehovet så minskar även dina fasta kostnader. Den rörliga energipriset är baserat på din energianvändning och sätts utifrån utetemperaturen. Energipriset är lägst när det är +10 grader eller varmare och högst när det är -2,1 grader eller kallare.


Vill du byta abonnemangsform? Klicka på önskat abonnemang, ladda ned avtal, fyll i och skicka in ett exemplar till Fortum Värme.

2017-02-14