Fjärrvärme Invest 24 och 60 är fjärrvärmeabonnemangen för dig som har kapital över och vill förskottsbetala en fast del för att säkra uppvärmningskostnaderna över en längre tid.

Prismodellens uppbyggnad är samma som för Fjärrvärme Aktiv men tack vare förskottsbetalningen blir effektpriset lägre och motsvarar en bankränta på 4 procent för Invest 24 samt 5 procent för Invest 60. Det rörliga energipriset är detsamma under perioden men kostnaden påverkas av hur mycket fjärrvärme som används. Du kan binda priset 24 eller 60 månader.

Kontakta Kundservice eller fyll i intresseanmälan om du är intresserad av Fjärrvärme Invest 24 eller Fjärrvärme Invest 60.

2017-02-14