Priser fjärrvärme 2017

Fjärrvärme tar tillvara på sådant som annars hade gått till spillo. Värmen utvinns bland annat ur hushållsavfall, restprodukter från skogsindustrin, och spillvärme från avlopp och fabriker. Genom att ta vara på energi som annars går förlorad är fjärrvärme en viktig del i kretsloppet som bidrar till en hållbar stad.

Olika fastigheter har olika förutsättningar. Därför har vi fjärrvärmeabonnemang som är anpassade för att möta kundernas önskemål och behov. Beroende på intresse, kunskap, eventuella kompletterande uppvärmningsformer och finansiella förutsättningar så kan olika abonnemang vara optimalt för just dig och din fastighet. Vi kallar abonnemangen Trygg, Aktiv, Invest 24 och 60 samt Flexibel. På fortum.se/energikonto kan du se hur de olika alternativen påverkar just dina kostnader.

 

2017 höjer vi fjärrvärmepriserna med i genomsnitt* 0,5 procent på vart och ett av abonnemangen Fjärrvärme Trygg, Fjärrvärme Aktiv, Markvärme och Byggvärme. För Fjärrvärme Flexibel blir prishöjningen i genomsnitt* 3 procent. Priset på Klimatneutral Fjärrvärme förblir oförändrat.

 

*Med genomsnitt avses den genomsnittliga höjningen för samtliga kunder inom respektive abonnemang.

 

Du vet att du kan betala via e-faktura?

E-faktura innebär att du får en elektronisk faktura via din internetbank. Alla uppgifter för att göra betalningen är redan ifyllda. Det enda du behöver göra är att kontrollera fakturan på skärmen och godkänna den för betalning. Då betalas fakturan på förfallodagen. Du ansöker om e-faktura direkt hos din internetbank. Betalningsmottagare är AB Fortum värme samägt med Stockholm stad, vilket du söker på. Tänk på att den person i hushållet som får fakturan från Fortum Värme också är den som måste anmäla sig för e-faktura. I anmälan uppger du ditt fakturanummer, vilket även är din OCR-referens. Vill du avsluta e-faktura så kontaktar du din internetbank, uppsägningstiden för tjänsten är 30 dagar.

Fjärrvärme Trygg

Fjärrvärme Trygg passar dig som vill ha en förutsägbar ekonomi men ändå vill kunna påverka din värmekostnad genom minskad energianvändning.

Läs mer

Fjärrvärme Aktiv

Har du gjort åtgärder i din fastighet som minskar effektbehovet kan Fjärrvärme Aktiv vara något för dig. Med Fjärrvärme Aktiv jämnar dessutom kostnaderna ut sig över året.

Läs mer

Fjärrvärme Invest 24

Fjärrvärme Invest 24 och 60 är fjärrvärmeabonnemangen för dig som har kapital över och vill förskottsbetala en fast del för att säkra uppvärmningskostnaderna över en längre tid.

Läs mer

Fjärrvärme Invest 60

Fjärrvärme Invest 24 och 60 är fjärrvärmeabonnemangen för dig som har kapital över och vill förskottsbetala en fast del för att säkra uppvärmningskostnaderna över en längre tid.

Läs mer

Fjärrvärme Flexibel

Fjärrvärme Flexibel passar dig som har fjärrvärme som ett komplement till ett annat uppvärmningsalternativ. Priset i Fjärrvärme Flexibel består av en fast och en rörlig del.

Läs mer

Byggvärme

Med Byggvärme tillgodoses byggarbetsplatsens värmebehov, exempelvis för uppvärmning, avfuktning och torkning.

Läs mer