Fortums helhetslösning för solkraft

Vi tror på en ljusare framtid med solenergi. Vill du vara med på vår resa?

I framtidens energisystem kommer energi att produceras både i storskaliga anläggningar och hos privatpersoner och företag som har solpaneler, vindsnurror eller små vattenkraftverk installerade.

Alla vinner på småskalig och hållbar elproduktion - inte minst vår jord. Du blir till viss del självförsörjande, och elen du säljer tillbaka kan vi på Fortum erbjuda våra övriga kunder som vill ha ursprungsmärkt, hållbar el.

Nyckelfärdig solkraftslösning

Vi har en ambition att leverera en nyckelfärdig solkraftslösning till samtliga företagskunder. För oss är varje kunds behov unikt och vi utgår alltid från de förutsättningar som gäller för den enskilda fastigheten. För att vi ska kunna uppfylla dina förväntningar och gärna överträffa dessa, görs alltid en förstudie för att klarlägga krav, önskemål och tekniska förutsättningar, för en optimal och lyckad solcellsmodulinstallation.

I vårt nästa steg offererar vi en sollösning där allt ingår, från leverans av hårdvara, anslutning av systemet i fastighetens gruppcentral, installation och mjukvara för uppföljning av din produktion, idrifttagning samt utbildning på anläggningen.

 
 
 

Så här funkar Fortums solkraftserbjudande för företag:

 

1. För mer information om solkraftserbjudandet kontakta oss via kontaktformuläret eller genom att ringa på 08-671 70 70.

2. När du anmält ditt intresse kommer vi överens om nästa steg som kan vara en förstudie där vi även informerar om gällande bidrag för företagare

3. Vi tar fram en offert med priser och preciserade förutsättningar.

4. Vi planerar leverans och installation tillsammans. Installationstiden är beroende av lösning och omfattning. Vi utbildar dig och ditt företag hur anläggningen fungerar.

5. Elnätsföretaget ansvarar för att byta din elmätare så att den registrerar både produktion och förbrukning.

6. Du kan enkelt följa din elproduktion via Internet (webb) och smartphone. I paketen ingår hårdvara och mjukvara för uppföljning av din produktion - vi visar dig hur det fungerar. 

7. Den elproduktion som du själv inte utnyttjar kan du sälja till Fortum – det är enkelt för dig då vi sköter allt det praktiska.
 

Övrigt

Notera att en solkraftanläggning producerar enbart el vid de tillfällen då solinstrålningen kan belysa solcellspanelens yta. Genom att ansluta solelanläggningens växelriktare till fastighetens gruppcentral kan den egenproducerade el som solcellsmodulerna producerar utnyttjas. Storleken på den producerade elen varierar över året kan inte garanteras av Fortum. Produktionsstorleken beror på flera faktorer; var i landet anläggningen är installerad, väderstreck, solinstrålning, panelens vinkel, temperatur, ålder på panelerna, skuggning av moln eller den omgivande miljöns påverkan.

Erbjudandet gäller för närvarande enbart i Stockholms län.

2016-09-01