Norra Djurgårdssstaden

smart-energi-boots-445x336.jpg

Överallt på jorden vill fler och fler bo i stan. Man räknar med att mer än hälften av oss bor i städer redan 2020. Och för planeten är det här en ganska bra sak. När vi bor tätt kan fler dela på viktiga saker som till exempel sjukhus, nöjesfält, reningsverk och skolor. Och vi kan transportera oss tillsammans på en massa smarta sätt, och då använder vi energi effektivare. Vi kan också dela på uppvärmningen av husen där vi bor på ett klokare sätt, än när alla bor var för sig.

Att använda energi effektivare är något vi hela tiden blir bättre på. Men däremot använder vi den gärna samtidigt – vid vissa tider på dygnet används helt enkelt mycket mer el än vid andra tillfällen. Det vore mycket smartare om vi kunde flytta lite på en del användning, så att det behövs mindre energi samtidigt.

I Sverige är energisystemet, alltså både elen och värmen, nästan helt fritt från fossila bränslen. Och det sista ska vara helt borta senast 2050. Men så ser det inte ut på andra ställen i världen. Så vi måste bygga energisystem som blir bättre på att minska mängden energi som behövs samtidigt. Och som också kan utnyttja väderberoende energikällor på ett smartare sätt. Då kan vi minska utsläppen av växthusgaser.

Norra Djurgårdsstaden – en klimatsmart del av Stockholm

I Stockholm växer det nu fram en ny stadsdel som heter Norra Djurgårdsstaden. Förutom att det ska vara ett trevligt ställe att bo och jobba på, så ska det också vara en av världens trevligaste platser för planeten. Stockholm stad har bestämt att Norra Djurgårdsstaden ska vara ett centrum för utveckling av svensk miljöteknik, i allt från hur man bygger bostäder till hur man skapar smarta lösningar för kommunikation och energianvändning. Och stadsdelen har fått tuffa mål – 2020 ska de som bor där bara släppa ut 1,5 ton koldioxid per person, idag släpper varje svensk ut 4,5 ton. Och 2030 ska Norra Djurgårdsstaden vara helt fossilfri. 

En högskola, fyra storföretag och etthundrafemtio familjer

Alla klimatmål, från globala till lokala, har en sak gemensamt. De har kommit till för att snabba på utvecklingen av ett hållbart samhälle. Och för att bygga det behövs bland annat forskning. Forskning som kan ge nya produkter och nya tjänster, som är smarta och enkla att använda. Och som sätter hållbara lösningar i fokus.

Så med hjälp av Energimyndigheten har vi på Fortum, Ericsson, ABB och Electrolux, tillsammans med KTH, startat forskningsprogrammet Smart energi i Norra Djurgårdsstaden.

Vi vill forska på hur man bygger världens smartaste elnät. Som gör det enklare att använda energi från väderberoende produktion som solkraft och vindkraft. Som lär sig hur vi som använder elen faktiskt beter oss. Som styr och anpassar produktion, distribution och förbrukning på ett smart sätt. Och som kan utnyttja all information som finns i nätet för att känna av och göra underhåll när det behövs, och inte i onödan.

Vi tittar också på hur det energismarta hemmet kan se ut. Hur de som bor i det kan se vilken sorts energi de använder, hur den påverkar miljön och vad den kostar. Och, kanske viktigast av allt, om de med hjälp av ett enkelt system av smart kommunikation och smarta eluttag, termostater och vitvaror, gör aktiva val för en bättre miljö.

För att forskningsprogrammet ska bli riktigt bra behövs det alltså mer än stora företag som jobbar med teknik. Det behövs människor som använder energi. Så i hus, som byggs av Bonava, HEBA och Erik Wallin, flyttar det snart in 150 familjer som lagar mat, duschar, tvättar kläder och tittar på film. Precis som vanliga familjer, men i lite smartare lägenheter. Och med deras hjälp hoppas vi få fram resultat som kan bidra till fler energismarta lösningar. På många fler ställen.

Vi hoppas på fler samarbeten över hela världen

Forskningsprogrammet Smart energi i Norra Djurgårdsstaden tar avstamp i en förstudie och ett annat forskningsprogram som delfinansierades av Vinnova och Energimyndigheten. I det tittade vi närmare på hur en familj som kunde läsa av sin elkonsumtion i realtid, och med hjälp av en del smarta vitvaror, förändrade sitt sätt att konsumera el.

Efter förstudien bestämde vi på Fortum, Ericsson, ABB och Electrolux oss för att ta ett större grepp. I forskningsprogrammet om smart energi testar vi därför en helhetslösning i stor skala. Vi tror att kombinationen av kunder som kan påverka, och ett elnät som utnyttjar ny smart teknik och vanlig teknik på ett nytt smart sätt, kan ge intressanta resultat. Resultat som kan leda till vidare forskning och kommersiella lösningar tillsammans med små och stora företag runt om i världen.

Målet med programmet är alltså klimatsmarta system, produkter och tjänster som blir tydliga, separata enheter. Och som bygger på teknik som fungerar överallt. Då blir det enkelt att koppla ihop dem med andra produkter och tjänster, på andra marknader. Och kunderna kan välja de lösningar som de behöver. Både i Kiruna och i Katmandu. Namnet Smart energi i Norra Djurgårdsstaden låter ju väldigt lokalt. Men vi siktar globalt.

2016-12-13