Energismart stad

Energismarta staden

En högskola, fyra storföretag och 150 familjer forskar tillsammans i en klimatsmart del av Stockholm.

Norra Djurgårdsstaden

In English

Smarta elnätet

Mer elanvändning, aktiva kunder och mer väderberoende produktion behöver ett mycket smartare elnät.

Om framtidens elnät

Aktiva huset

Snart flyttar vi in i smarta lägenheter som gör att vi kan använda el på ett helt nytt sätt.

Se film om energismarta staden

Besök aktiva huset

Kundservice

Här finns Frågor & Svar och kontaktuppgifter till kundservice - för dig som bor i aktiva huset.

Frågor och svar FAQ